BørneIntra v2.19.1

Nyhedsbrev - forår 2020 - Del 1

 

Nyhedsbrev forår 2020

Så er det forår – Såvel os Sanglærker som alle de øvrige fugle i landet synger nu lystigt, og det er noget, som vi alle nyder. Vi har haft en dejlig men våd vinter – Det har til tider været lidt udfordrende med al den vand, men vi er kommet godt igennem. Vi er fortsat i fuld gang med både SangGlad børnehave og vuggestue, og det er dejligt at se, hvordan sang og musik udfolder sig i institutionen.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige velkommen til alle de nye børn deres familier – Jeg håber I vil trives hos os.

Vi har haft en periode, hvor vi i vuggestuen havde problemer med vand fra loftet. Jeg krydser både fingre, arme og ben for, at vi nu er ovre dette. Det var en udfordrende tid for både personalet, børn og for jer som forældre – tak for jeres tålmodighed.

I børnehaven planlægger vi at lave et fleksibelt læringsmiljø ude i ”hjerterummet”, hvorfor I kan forvente, at der vil være nogle håndværkere det næste stykke tid.

Langsomt men sikkert nærmer vi os sommeren, og dermed perioden hvor vi gør tingene lidt anderledes. En tid hvor I vil kunne møde nogle andre personaler, end dem I kender bedst. Vi planlægger igen i år at lægge husene sammen i ydretimerne, men da vi – desværre – mangler mange feriemeldinger fra jer, kan vi ikke sige noget endeligt endnu – I skal dog nok blive orientere i god tid.

Det er næppe gået nogens næse forbi, at verdenen oplever et omsiggribende virusudbrud – I den forbindelse vil jeg gerne bede jer alle om at holde jer orienteret via Intra eller Greve kommunes hjemmeside, hvor der dagligt er opdateringen om forholdsregler – I kommunen bliver der ikke taget unødige risici, hvorfor det er vigtigt, at vi følger de retningslinjer, der bliver udmeldt. Foreløbigt betyder det, at stort set alt mødeaktivitet suspenderes i marts måned – Dette gælder også almene forældresamtaler.

 

(Forsættes i del 2)

Sidst ændret d. 11-03-2020