BørneIntra v2.19.1

Tjørnelyhuset

dagtilbudsfoto.

 

Tjørnelyhuset er en integreret institution med børn fra 0-6 år. Vi har en gennemsnits normering på 107 enheder, svarende til 33 vuggestuebørn og 41 børnehavebørn.

Tjørnelyhuset består af 2 særskilte huse med 2 store sammenhængende legepladser med mange små legemiljøer og mulighed for udfordringer til alle aldersgrupper.
Børnehaven og vuggestuen blev sammenlagt til en integreret institution d. 1.8. 2012. Vi har samarbejde med Børneringen, som blandt andet administrerer vores økonomi.

 

Vi samarbejder på tværs af stuerne og husene, hvilket er til stor glæde og udvikling for børnene. Vi oplever, at børnene føler sig trygge i overgangsfasen fra vuggestue til børnehave, da børnene får et godt kendskab til både børn, voksne samt omgivelserne inden overgangen.

 

Vi er en institution, som vægter sundhed højt.

I vuggestuen er der fokus på sund og varieret kost og bevægelse. Bevægelse hvor udfordringer er tilpasset det enkelte barns færdigheder og kompetencer.

 

 I vuggestuen har vi en urtehave i et hjørne af legepladsen. Børnene planter og passer urtehaven sammen med de voksne. Vi oplever, at børnene får interesse og udviser stor glæde og begejstring for at spise kendte samt ukendte grøntsager. 

I begge huse har vi årligt en bedsteforældre-dag. Denne dag kommer rigtig mange bedsteforældre forbi med en plante, som de sammen med børnebørnene planter på legepladsen. Alle børn er meget optagede af, at de denne dag skal vise deres institution frem til bedsteforældrene og børnene er meget optagede af, at de efterfølgende kan kende den plnate som netop de har plantet sammen med bedsteforældrene. Det er en dejlig dag, som vi alle ser frem til hvert år.

 

Børnehaven og vuggestuen er ofte på ture ud af huset. Det kan være ture i nærområdet, eller ture som er længere væk, fx. at se soldaterne på Amalienborg slotsplads.

Institutionen har tre Christiania cykler, som gør det muligt for både vuggestue- og børnehavebørn at opleve nye steder i nærområdet. Børnene får mange oplevelser og bevæger sig dagligt i et rigt læringsmiljø.

Vi prioriterer turene højt.

 

I er altid velkomne til at kontakte os og vi ser frem til at møde jeres familie.