BørneIntra v2.19.1

Center for Dagtilbud og Skoler

Rådhusholmen 102670 Greve

Tlf.: 43 97 97 97

Seneste nyhed...

Pasning dagen efter Kr. Himmelfart

Alle daginstitutioner i Greve kommune holder lukket dagen efter Kr. Himmelfart

 

For at imødekomme de forældre, der har behov for at få passet deres børn d. 14. maj, etableres der pasningsordning.

 

Pasningen tilbydes i tidsrummet 06.30 – 16.30.

 

Eventuel tilmelding til pasning skal afleveres på barnets institution senest onsdag den 14. april 2021

 

Tilmeldingsskemaet kan rekvireres hos institutionslederen.

 

Med venlig hilsen

 

Lone Boldt-Henriksen

Distriktsleder

Distrikt Nord  

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Et godt sprog miljø til alle børn.

   

  Den bedste måde at lære sprog på, er ved at tale med andre børn og voksne. Sprog læres i dialog med andre. Det er vigtigt og nødvendigt at barnet kan tale både sit modersmål og dansk.

  Forældre skal altid tale det sprog med barnet, som forældrene behersker bedst.

  Det tager i genenmsnit 3-6 år at lære to sprog for et barn. Men jo bedre og mere kvalitativt 1. sprogsfundamentet er, jo bedre for tilegnelsen af 2-sproget.

  Husk at modersmålet er følelsessproget

   

   

  06-04-2020