BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Prinsesseparken

En Integreret Daginstitution fyldt med skønne børn i udvikling og trivsel !

Skiftende billeder

I Prinsesseparken har vi hver dag fokus på den pædagogiske praksis og dennes betydning for børnenes udvikling og trivsel.

Vi er et kompetent og professionelt personale bestående af 11 uddannede pædagoger, 1 uddannet ergoterapeut, 2 højt kvalificerede og erfarne pædagogmedhjælpere samt pædagogstuderende. Derudover har vi en uddannet køkkenleder, som fremstiller sund og nærende kost til vuggestuebørnene samt en leder med såvel pædagogisk som økonomisk uddannelse bag sig. Mød medarbejderne under fanen "Personale".

 

Vi er en selvejende daginstitution, hvor forældre har mulighed for stor medindflydelse og -inddragelse - og vi sætter stor pris på vores åbne og givende forældresamarbejde.

 

Vores institution består af 2 separate bygninger på en fælles matrikel, opdelt i en vuggestueafdeling og en børnehave.
Vi er beliggende i et roligt parcelhuskvarter på Anne Marie Allé i Karlslunde. 

 

Vores lokaler er lyse og indbydende, med god plads til udfoldelse og fordybelse. 
Eksempelvis har vi et et stort og fantastisk motorikrum - dejlige udendørsomgivelser og naturen i nærområdet.
Vi har en Minibus (sammen med 4 andre af Karlsvognens institutioner), som kører os på dejlige ture i naturen og nærmiljøet.
Vi har fokus på løbende indretning af et udviklende læringsmilø, som passer til den aktuelle børnegruppe.


Vuggestuen består af 3 stuer; Blomsterne, Sommerfuglene og Brumbasserne.
Børnehaven består ligeledes af 3 stuer; Månestuen, Rumstuen og Solstuen.

Som integreret institution arbejder vi tæt sammen vores afdelinger imellem  - og har blandt andet fælles morgenåbning på en dejlig dobbeltstue i vuggestueafdelingen.


Skolegruppe
I børnehaven samler vi de kommende skolebørn på en fælles stue. 
Det skaber mulighed for – med afsæt i de pædagogiske læreplaner – at arbejde mere målrettet med en pædagogisk praksis, som stimulerer børnenes skoleparathed i takt med udviklingen af barnets modenhed.
Vi har et godt og tæt samarbejde med såvel Karlslunde Skole som Strandskolen.
Vores skolegruppes kommende skoletilknytning er stort set ligeligt fordelt mellem disse to skoler.
Der er således altid kammerater at følges med på skolerne i vores nærmiljø.

Kom på besøg og oplev vores dejlige institution
- og hør endnu mere om os.

                                                      

 

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag