BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Prinsesseparken

En Integreret Daginstitution fyldt med skønne børn i udvikling og trivsel !

Skiftende billeder

I Prinsesseparken har vi hver dag fokus på den pædagogiske praksis og dennes betydning for børnenes udvikling og trivsel.

Vi er et kompetent og professionelt personale bestående af 12 uddannede pædagoger, 1 pædagogmedhjælper med ergoterapeutuddannelse, 1 pædagogisk assistent samt 2 højt kvalificerede og erfarne pædagogmedhjælpere. Derudover har vi tilkyttet pædagogstuderende. Desuden har vi en uddannet køkkenleder, som fremstiller sund og nærende kost til vuggestuebørnene samt en leder med såvel pædagogisk som økonomisk uddannelse bag sig. Mød medarbejderne under fanen "Personale".

 

Vi er en selvejende daginstitution, hvor forældre har mulighed for stor medindflydelse og -inddragelse - og vi sætter stor pris på vores åbne og givende forældresamarbejde.

 

Vores institution består af 2 separate bygninger på en fælles matrikel, opdelt i en vuggestueafdeling og en børnehaveafdeling.
Vi er beliggende i et roligt parcelhuskvarter på Anne Marie Allé 2-6 i Karlslunde. 

 

Vores lokaler er lyse og indbydende, med god plads til udfoldelse og fordybelse. 
Eksempelvis har vi et et stort og fantastisk motorikrum - dejlige udendørsomgivelser og naturen i nærområdet.
Vi har en Minibus (sammen med 3 andre af Karlsvognens institutioner), som kører os på dejlige ture i naturen og nærmiljøet.
Vi har fokus på løbende indretning af et udviklende læringsmilø, som passer til den aktuelle børnegruppe.


Vuggestuen består af 3 stuer; Blomsterne, Sommerfuglene og Brumbasserne.
Børnehaven består ligeledes af 3 stuer; Månestuen, Rumstuen og Solstuen.

Som integreret institution arbejder vi tæt sammen vores afdelinger imellem.


Skolegruppe
I børnehaven samler vi de kommende skolebørn på en fælles stue. 
Det skaber mulighed for – med afsæt i de pædagogiske læreplaner – at arbejde mere målrettet med en pædagogisk praksis, som stimulerer børnenes skoleparathed i takt med udviklingen af barnets modenhed.
Vi har et godt og tæt samarbejde med såvel Karlslunde Skole som Strandskolen.
Vores skolegruppes kommende skoletilknytning er stort set ligeligt fordelt mellem disse to skoler.
Der er således altid kammerater at følges med på skolerne i vores nærmiljø.

Kom på besøg og oplev vores dejlige institution
- og hør endnu mere om os.

                                                      

 

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

 •  

  FREDAG den 23. oktober har Karlsvognens institutioner LUKKET

   

  Kære forældre i Karlsvognens institutioner

   

  I lighed med tidligere år, afholder alle Karlsvognens institutioner pædagogisk dag den sidste fredag i oktober måned.
  Vi har derfor lukket fredag den 23. oktober 2020, hvor dagen anvendes til udviklingsarbejde i institutionerne og kompetenceudvikling i personalegrupperne.

  Lukkedagen kompenseres gennem en udvidet ugentlig åbningstid i Karlsvognens institutioner.

   

  Mange lederhilsner
  Anders Heino Christensen, Eriksminde
  Janni Klarup Andersen, Sandrøjel
  Özgü Mine Bas, Lillebo
  Tina Bredo, Prinsesseparken
   

  24-08-2020