BørneIntra v2.19

Holmebo integreret institution

Nærhed og lærende rammer for alle børn

Skiftende billeder

Holmebo er en integreret institution med ca. 110 enheder i alderen 0 - 6 år.

Holmebo ligger i Greves smørhul, tæt på strand, offentlige transportmidler og meget mere. Børnene er fordelt med to vuggestuegrupper og tre børnehavegrupper. Derudover huser Holmebo en basisgruppe, for børn med særlige behov.

 I vuggestuegrupperne er der ca. 14 børn og i børnehavegrupperne ca. 20. Dette tal kan variere meget, alt efter børnegruppenssammensætning, behov og alder. 

Stuerne er aldersopdelt, dette fordi vi har gode erfaringer med at vi med denne struktur bedst ser og møder børnene i deres behov og på deres udviklingsniveau.

I vuggestuen er der 8 fastansatte voksne samt forskellige støttepersoner og studerende. I børnehavenenden er der 10 voksne med forskellig pædagogisk baggrund. I vores basisgruppe, Delfinstuen, er tilknyttet 5 pædagoger.

I Holmebo er vi ca 30 fastansatte pædagogiske personaler, en pædagogisk leder, 2 køkkendamer  samt jobtræningspersoner, studerende og særlige støtte-boost pædagoger der støtter op om børn med særlige behov..  Derudover har vi vikarer tilknyttet huset.

Vi vægter samarbejdet på tværs af stuerene og har et alsidigt personale. Huset er stueopdelt, men har også en dejlig stor natur legeplads og tumlesal.

Holmebo er en integreret institution i Greve Syd distriktet der desuden rummer institutionerne: Kæret, Mosebo, Vibemosen, Elverhøj, Trylleskoven,Grevehaven, Møllehøj, Junglen, Nørregården, Lundebo og Vesterbo.

.

 

Seneste nyhed...

Velkommen til Pia og Pingviner

Vi prøver noget nyt ...

Holmebo har igennem det sidste år arbejdet med stor fokus på børns tidlige følelsesmæssige udvikling .

Denne viden sammenholdt med megen nyere forskning i småbørns psykologi og små børns behov, viser at det er vigtigt at kunne skabe rammer for små børn, hvor de kan være i trygge og tilpas udfordrende relationer til voksne og andre børn.

Holmebo har igennem flere år arbejdet aldersopdelt i børnehaven, men nu tænker vi at det giver super god mening at gøre en tilsvarende struktur i vuggestuen.

Derfor vil vi i det små forsøge at etablere en ramme for de yngste af vores vuggestuebørn, hvor de i store dele af dagen vil være i et lille miljø, med andre babyer ( 8- 18 måneder) med faste voksne på, som primært vil arbejde med de smås behov for tilknytning og tryghed.

Vi har indrettet vores gamle “ Oase” til nyt rum for “Pingvinerne” og de voksne som er tilknyttet dette rum er Helle J som medhjælper og vores nye Pia som er nyansat pædagog.

Der vil de kommende måneder gennemsnitlig være 6 børn ad gangen tilknyttet denne ramme. (De børn som er aktuelle vil få særskilt besked) - Dette efterlader Skildpadder og Krabber med rammer som kan møde de lidt ældre vuggestue børn i deres behov for aldersvarende aktiviteter og leg. Uden hele tiden at skulle “ passe på de små” .. 

De kommende måneder vil der komme nye børn og familier i vuggestuen, og vores faste vikar Elmas vil støtte op på Krabberne, samt vores vikar Jasmin vil støtte op på Skildpadderne.

“ Projektet” er en “ prøve” på en struktur som vi tiltænker skal rulles ud i større målestok til april 2020. - så vi håber at få mange gode erfaringer med os i denne “ vi prøver noget nyt ..” periode 

Kom endelig og spørg hvis I som forældre er nysgerrig på dette 

Mange  hilsner på  vugge stue personalets vegne 

Susanne 

leder Holmebo 

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag