BørneIntra v2.19.1

Sanglærkerne

Billede

(OBS - 1. jaunar 2019 blev Krogårdens Musikvuggestue og Børnehaven Soslikken lagt sammen. Vi hedder nu Hundige Musikbørnehus - Sanglærkerne. Vi arbejder på at få opdateret hjemmesiden)

 

Krogårdens Musikvuggestue er en lille tryg daginstitution med op til 46 børn og 14 erfarne ansatte fordelt på 4 stuer. Hos os lærer børn og forældre hurtigt alle voksne at kende og omvendt, hvilket er med til at skabe et nærværende miljø, hvor alle børn bliver set.

 

Huset havde i 2017 40 års fødselsdag og skiftede i den anledning navn til Krogårdens Musikvuggestue – Det skete i forbindelse med, at vi i september 2017 indgik et samarbejde med organisationen Sangens Hus og projekt Sangglad, der indebærer at vi bliver en del af et pilotprojekt, som i løbet af de kommende 3 år, vil gøre Krogården til en af landets første certificerede sang- og musikvuggestuer – Krogårdens musikvuggestue samarbejder med Den Musiske skole i Greve, og hele personalegruppen modtager undervisning i bl.a. guitarspil.

 

Pædagogisk har vi fokus på anerkendelse og på at gribe børnenes initiativer. De pædagogiske læreplaner, der indeholder fokus på barnets sociale kompetencer, barnets alsidige personlige udvikling, kulturelle udtryk/værdier, naturen, krop og bevægelse og sproglig udvikling er integreret i det daglige pædagogiske arbejde. I det daglige er personalet meget bevidst om, at pædagogisk udviklingsarbejde trives i mindre grupper, og personalet tilstræber derfor at dele børnene, hvor det er muligt.

 

Det gode måltid fylder meget i huset og i køkkenet regerer Janne, der dagligt laver sund og varieret kost til alle børnene i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsen retningslinjer. Krogårdens Musikvuggestue har guldmærket i økologi og vi imødekommer selvfølgelig de ernæringsmæssige behov børnene i vores målgruppe har ved fx. at give flaske.

 

Vi har en fantastisk alsidig legeplads med mulighed for oplevelser, opdagelser og udfordringer. Vi går på ture hvor de største øver i selv at gå, Cykler en tur i vores Christiania cykler i nærområdet, der både byder på vand og skønne grønne områder og vi kan også finde på at besøge Portalen eller Biblioteket

 

Krogårdens Musikvuggestue er en del af Distrikt Nord med fælles distriktsleder og bestyrelse. Vi har et tæt samarbejde med naboinstitutionerne især omkring overgangen fra vuggestue til børnehave.

 

Vil du vide mere eller har du lyst til at komme på besøg så ring endelig 43909378. 

 

Seneste nyhed...

Information om sommerperioden

Kære Forældre

 

Så nærmer vi os sommerferieperioden, og i det følgende vil der komme lidt information desangående.

Før strømmen af information rammer jer, vil jeg dog gerne benytte lejligheden til at takke for samarbejdet de sidste par måneder. Det har været en omvæltningernes tid, men det er mit indtryk fra personalet, at I og stuerene tilsammen har fået dagligdagen til at fungere rigtig godt.

 

Med dette skriv vil jeg også gerne sige velkommen til alle de nye familier, som vi har modtaget på det sidste – Jeg håber, at I vil føle jer rigtig godt tilpas blandt børn og personale i Sanglærkerne.

 

I sommerferien vil vi fortsat dele os i grupper med så få børn som muligt – Logistikken vil, at vi kommer til at blande os lidt mere, end det har været for vane her i coronatiden – Dog inden for de retningslinjer der er udstukket. I vil som altid i ferieperioder kunne opleve, at I møder andre personaler end de faste uge for uge. Sådan er det, når personalet holder ferie forskudt, men vi føler under alle omstændigheder, at vi har en fin bemanding her over sommeren. Det til trods er det stadig en forudsætning for en god hverdag, at I melder ind, hvis I tager ekstra fridage, end det I tidligere har meldt ud – Omvendt forventer vi også, at I holder den ferie, som I har meldt ud – Vi har før oplevet, at der er mødt børn op, som vi ikke forventede. Sker dette uden foregående aftale i år, har jeg givet personalet bemyndigelse til at vurdere, om der er tilstrækkelig og forsvarlig bemanding til at tage imod.

 

I ugerne 27 – 32 (begge uger inklusiv) åbner vi fælles i vuggestueafdelingen – Det betyder, at såfremt du aflever dit børnehavebarn før 7.30, skal du møde op i vuggestue afdelingen, hvor der vil være en personale fra begge afdelinger.

Husk at orientere jer mod vejret, og husk endeligt at giver jeres barn solcreme på om morgenen.

 

Vi har fået nye retningslinjer for vores hverdag gældende fra efter sommerferien – Helt konkret betyder det, at vi forventer at vende tilbage til normale tilstande fra og med uge 34. I vil dog få lidt mere information om dette, når vi nærmer os, da historikken i denne tid har lært os, at retningslinjer kan ændres ufattelig hurtigt. I skal fortsat i sommerferien melde til personalet, hvad tid I afleverer/afhenter.

 

Med ønsket om en dejlig sommer til jer alle.

 

De bedste hilsner

Anders – Leder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag