BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Tjørnelyhuset

Tjørnelyhuset, en integreret institution, med børn fra 0-6 år.

Skiftende billeder

Tjørnelyhuset er en interegreret daginstitution. Vi er selvejende med driftsoverenskomst med Greve Kommune.

Vi er beliggende i Greves nordlige område og vi har til huse i to bygninger. I den ene bygning er der vuggestue og i den anden bygning er der børnehave. Vi har en leder og vi er 15 medarbejdere, nogle har været her længe og andre i kortere tid. Vi har vores egen økonoma, som laver mad til vuggestuebørnene hver dag.

I Tjørnelyhuset lægger vi stor vægt på børnenes selvhjulpenhed. De skal mestre så meget som muligt for det giver dem små sejre hver dag. Indimellem tager tingege lidt længere tid, men børnene udvikler sig til, at blive selvstændige individer, der kan og vil selv.

I Tjørnelyhuset lægger vi ligeledes stor vægt på det at lege. Når børn leger, enten det er i struktureret eller i ustrukteret leg, udvikler de blandt andet deres sociale kompetencer, venskaber, forståelse for andre mennesker og de lærer egne og andres grænser at kende. Alt sammen noget der ruster børnene til deres videre liv.

Vi har et tæt forældresamarbejde og vi anskuer Tjørnelyhuset som jeres og vores fælles daginstitution. Vores forældrebestyrelse er meget aktiv og de bliver indraget i rigtig mange ting.

 

I er meget velkomne til at kontakte os for et besøg, vi har altid tid til at lave en aftale.

Ring på 43906814 og vi er klar.

 

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag