BørneIntra v2.19.1

Skiftende billeder

Vesterbo er certificeret idrætsbørnehave, og vi arbejder aktivt med begrebet "pædagogogisk idræt". Idræt, leg og bevægelse er derfor en naturlig del af vores pædagogiske praksis. Vi tror på at fysisk aktivitet har en positiv effekt på børns læring, selvværd og selvtillid. Idræt skal først og fremmest være sjovt, og vores mision er, at vi skal være med til at give børnene gode vaner og glæde ved at bevæge sig.

​Vores hverdage er tilrettelagt, så der både er strukturerede tilbud, hvor rammer og indhold er fastlagt, men også rig mulighed for at børnene kan boltre og bevæge sig i den frie leg. Vesterbo er et lille hus, men vi har indrettet os med masser af gulvplads, så børnene har mulighed for at udfolde sig. Uderummet bruger vi i stor udstrækning, og helst mange timer dagligt.

​Vesterbos personale har gennemgået efteruddanelse i samarbejde med Dansk idrætsforbund, og vi tilpasser den pædagogiske idræt til det enkelte barn ud fra fire fokuspunkter, social, psykisk, fysisk og kognitiv, alt efter hvad vi ønsker at styrke hos barnet og eller børnegruppen. 

Vesterbo består af 2 stuer, Rødderne og Krudtuglerne. På stuerne er børnene blandet på tværs af aldersgrupper. Personalegruppen består af overordnet distriktleder, daglig pædagogisk leder, 4 pædagoger og 4 pædagogmedhjælpere.

Vi er en del af dsitrikt Syd, som foruden Vesterbo består af Møllehaven i Karlslunde, Lundebo, Junglen, Nørregården i Tune, og Kæret, Holmebo, Mosebo, Vibemosen, Elverhøj, Trylleskoven og Grevehaven i Greve midt.

Seneste nyhed...

Møde om opstart på sprinter stuen er aflyst i aften

Kære alle,

Håber I alle nyder livet og er sygdomsfri.

Til de børns forældre som skal starte på sprinterstuen til april.

I skulle have været til møde i aften, dette møde er aflyst.

Vi skal nok melde en ny dato ud til jer, når verden igen er i ballance.

I skal vide at I og jeres børn er savnet i Vesterbo.

God torsdag.

Jonas

Opslagstavle...