BørneIntra v2.19

Skiftende billeder

Vesterbo er certificeret idrætsbørnehave, og vi arbejder aktivt med begrebet "pædagogogisk idræt". Idræt, leg og bevægelse er derfor en naturlig del af vores pædagogiske praksis. Vi tror på at fysisk aktivitet har en positiv effekt på børns læring, selvværd og selvtillid. Idræt skal først og fremmest være sjovt, og vores mision er, at vi skal være med til at give børnene gode vaner og glæde ved at bevæge sig.

​Vores hverdage er tilrettelagt, så der både er strukturerede tilbud, hvor rammer og indhold er fastlagt, men også rig mulighed for at børnene kan boltre og bevæge sig i den frie leg. Vesterbo er et lille hus, men vi har indrettet os med masser af gulvplads, så børnene har mulighed for at udfolde sig. Uderummet bruger vi i stor udstrækning, og helst mange timer dagligt.

​Vesterbos personale har gennemgået efteruddanelse i samarbejde med Dansk idrætsforbund, og vi tilpasser den pædagogiske idræt til det enkelte barn ud fra fire fokuspunkter, social, psykisk, fysisk og kognitiv, alt efter hvad vi ønsker at styrke hos barnet og eller børnegruppen. 

Vesterbo består af 2 stuer, Rødderne og Krudtuglerne. På stuerne er børnene blandet på tværs af aldersgrupper. Personalegruppen består af overordnet distriktleder, daglig pædagogisk leder, 4 pædagoger og 4 pædagogmedhjælpere.

Vi er en del af dsitrikt Syd, som foruden Vesterbo består af Møllehaven i Karlslunde, Lundebo, Junglen, Nørregården i Tune, og Kæret, Holmebo, Mosebo, Vibemosen, Elverhøj, Trylleskoven og Grevehaven i Greve midt.

Seneste nyhed...

De vigtige første år af dit barns liv – det er nu, du kan få indflydelse!

Vi skal "kun" vælge en suppleant i Vesterbo Børnehave.

Kære forældre

Så er det igen blevet tid, hvor vi skal have valg til forældrebestyrelsen i Distrikt Syd og vi håber meget, at I har interesse for at påvirke mål og rammer for Distrikt Syd

Fakta om bestyrelsesarbejdet:

  • Forældrebestyrelse er talerør til det politiske udvalg. Politikerne inviterer delegerede fra bestyrelsen til dialogmøder om relevante spørgsmål, hvor de søger forældres perspektiver.
  • Forældrebestyrelsen udøver al sin virksomhed indenfor de mål og rammer, der er fastsat af Byrådet
  • Forældrebestyrelsen fastsætter principper for distriktets arbejde og for anvendelsen af den udmeldte børnerelaterede budgetramme
  • Bestyrelsen mødes ca. 4 gange om året

 

I år skal vi have særligt fokus på den nye styrkede pædagogiske læreplan, og hele arbejdet omkring den vil vi gerne inddrage jer i.

 

Tirsdag d. 28. maj, vil der blive hængt kandidatlister op i dit barns institution.

 

Fredag d.12. juni, er sidste dag for at skrive sig på kandidatlisten.

Mandag d. 17. juni, bliver der sat valgkasser op i institutionen.

Onsdag d. 19. juni, tages valgkasserne ned og der tælles stemmer.

Torsdag d. 20. juni gives der besked ud om valget.

De forældrevalgte vælges, for en periode på 1 år eller 2 år, dog vælges suppleanter altid for 1 år (aftales ved det konstituerende møde), hvilket betyder, at I skal være opmærksomme på, om der skal vælges et medlem eller suppleant i dit barns institution.

Der er konstitueringsmøde tirsdag den 25. juni kl. 17.00 på distriktsleder kontoret, Gersager Alle 1, 2670 Greve  

Dagsorden for konstitueringsmødet er:

  • Valg af formand og næstformand
  • Valg til børnerådsmøder
  • Udlevering af diverse materialer
  • Orientering fra lederen
  • Mødedatoer for forældrebestyrelsesmøder.

 

Venlig hilsen

 

Susan Pedersen                         Jørgen Sloth

Distriktsleder                               Afgående formand

 

 

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag