BørneIntra v2.19.1

Skiftende billeder

Vesterbo er certificeret idrætsbørnehave, og vi arbejder aktivt med begrebet "pædagogogisk idræt". Idræt, leg og bevægelse er derfor en naturlig del af vores pædagogiske praksis. Vi tror på at fysisk aktivitet har en positiv effekt på børns læring, selvværd og selvtillid. Idræt skal først og fremmest være sjovt, og vores mision er, at vi skal være med til at give børnene gode vaner og glæde ved at bevæge sig.

​Vores hverdage er tilrettelagt, så der både er strukturerede tilbud, hvor rammer og indhold er fastlagt, men også rig mulighed for at børnene kan boltre og bevæge sig i den frie leg. Vesterbo er et lille hus, men vi har indrettet os med masser af gulvplads, så børnene har mulighed for at udfolde sig. Uderummet bruger vi i stor udstrækning, og helst mange timer dagligt.

​Vesterbos personale har gennemgået efteruddanelse i samarbejde med Dansk idrætsforbund, og vi tilpasser den pædagogiske idræt til det enkelte barn ud fra fire fokuspunkter, social, psykisk, fysisk og kognitiv, alt efter hvad vi ønsker at styrke hos barnet og eller børnegruppen. 

Vesterbo består af 3 stuer, Rødderne,Krudtuglerne og Sprinterne. På Rødder og krudtuglestuerne er børnene blandet på tværs af aldersgrupper. Sprinterstuen er storbørnsgruppe.

Personalegruppen består af overordnet distriktleder, daglig pædagogisk leder, 5 pædagoger og 3 pædagogmedhjælpere.

Vi er en del af dsitrikt Syd, som foruden Vesterbo består af Møllehaven i Karlslunde, Lundebo, Junglen i Tune, Holmebo, Mosebo, Vibemosen, og skattekisten i Greve midt.

Seneste nyhed...

Info fra Bestyrelsen

Hvorfor stille op til forældrebestyrelsen?

 • Du får mulighed for at gøre en indsats for børn i Greve Kommune!

   

 • Du får mulighed for at blive din institutions stemme i en større sammenhæng.

   

 • Du vil være del af distriktbestyrelsen for cirka halvdelen af daginstitutionerne i Greve Kommune.  

   

 • Du får fingeren på pulsen ift. hvad der sker pædagogisk, politisk og ledelsesmæssigt på børneområdet.

   

 • Du får mulighed for at udarbejde høringssvar i forbindelse med budgetforhandlinger, komme i dialog med ledelsen og deltage i børnerådsmøder.

   

 • Du forventes at deltage i cirka 4 møder i løbet af et år.

   

Hvad arbejder vi ikke med i forældrebestyrelsen?

 • Det er ikke et forum for diskussion af den enkelte institution, enkelte børn eller andre personsager.

   

 • Det er ikke meningen at du skal være et bindeled mellem andre forældre og institutionens ledelse.

   

 • Det er ikke et festudvalg (desværre😊)

   

  Vi ses efter sommer.

  Vh: Jon

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag