Hvad kan vi tilbyde jer i Greve dagpleje?                 

 

 

                                                

 

Vores mål i Greve Dagpleje er livsglade børn, der oplever tryghed, tillid og rummelighed i hverdagen sammen med de andre børn og voksne.

Vi tilbyder et trygt pasningstilbud i et hjemligt miljø, hvor en enkelt voksen tager sig af dit barn – lige fra modtagelsen om morgenen, til leg, måltider, putning og afhentning om eftermiddagen.

 

 

Vi har et tæt samarbejde med fagpersoner som tale- og hørelærer, sundhedsplejersker, psykologer og familierådgivere, hvis dit barn får behov for det.

 

 

Dagplejerne har meget forskellig uddannelses- og erhvervsmæssig baggrund. Fælles for dem alle er, at de inden for deres første år som dagplejer, skal tage et kursus af tre ugers varighed, hvor de lærer de grundlæggende ting omkring børns udvikling, ergonomi og sikkerhed. Alle dagplejere har desuden gennemført et førstehjælpskursus, som følges op hvert andet år. Derudover deltager daglejerne løbende på kurser for at få ny faglig viden

Alle dagplejerne er godkendt af dagplejepædagogerne, som i dagligdagen giver dagplejerne pædagogisk rådgivning og sparring og ofte kommer på anmeldte og uanmeldte besøg for at føre tilsyn med dagplejehjemmet.

 

Dagplejen opfylder naturligvis alle faglige og lovmæssige krav i dagtilbudsloven. Dagplejen arbejder ud fra kommunens fælles børne- og ungepolitik, kostpolitik, aftalestyring m.v., ligesom vi anvender de samme faglige redskaber, f.eks. pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurderinger.