I vores arbejde lægger vi vægt på at skabe trygge og udfordrende rammer for børnene.

Vores pædagogik, skal rumme mange børns forskellige interesser og behov. Det er vigtigt at finde en god balance mellem at tilgodese og tage hensyn til både individ og fællesskab.

 

I det daglige pædagogiske arbejde, tager vi udgangspunkt i det enkelte barns ønsker, samt dets behov.

Vi arbejder med inklusion og lægger i høj grad vægt på at børnene bliver socialiseret, i forhold til egen aldersgruppe såvel som på tværs af alder og køn.

Vi tror på, at børn på tværs af alder, kan drage nytte af hinandens kunnen, og få en samhørighed.

I institutionen tilgodeser personalet de forskellige aldersgrupper. Her mener vi, pigernes og drengenes behov for at tilegne sig ny viden gennem aktiviteter på en udfordrende måde.

Dagen skal byde på både planlagte og spontane aktiviteter, og der skal være en stor grad af medbestemmelse og plads til leg.

 

Der arbejdes målrettet på at gøre børnene til selvstændige individer, der kan tage vare på sig selv og indgå i sociale sammenhænge.  

Vi lægger vægt på at støtte børnene i deres egne initiativer/ideer og følger deres udspil i hverdagen.

 

Vi vægter at se muligheder frem for begrænsninger i hverdagen, og prioritere børnenes samt personalet spontane ideer.

Vi tager jævnligt på ture ud af huset.

Det kan være gåture/cykelture og busture i vores nærområde, samt længere ture, hvis vi skal i teater/ zoologiskhave/ skoven eller lign.

I det daglige samvær med børnene skaber vi en god og rar atmosfære, hvor børn og voksne trives og hvor humoren er en vigtig del af hverdagen. Vi lægger vægt på, at børn og voksne har respekt for hinanden, og hinandens forskelligheder.

 

I en institution, hvor der færdes mange mennesker, er det vigtigt at børnene lærer at have respekt og vise hensyn til hinanden. I den daglige dialog vægter vi, at benævne og lære børnene, at de selv er med til at påvirke deres omgivelser.  

 

Der opstår dagligt konflikter blandt børnene, og mellem børn og voksne i børnehaven. De fleste konflikter er af en sådan karakter, at de er nemme at løse og derefter glemt. Andre har et større omfang, og har måske en konsekvens der rækker ud over børnehaven. I sådanne tilfælde retter vi henvendelse til jer forældre, for at informere og beder jer tage et medansvar.

Vi opfatter konflikter som alment personlig udvikling, og arbejder derfor på at børnene selv øver sig på at løse deres konflikter. Dette for at lære dem, at tage ansvar og stå ved deres handlinger. Det gør vi ved at være på ”sidelinjen”- udredende og tryghedsskabende og støtte dem i de interaktioner/relationer de indgår i.