BørneIntra v2.19.1

Center for Dagtilbud og Skoler

Rådhusholmen 102670 Greve

Tlf.: 43 97 97 97

Mål & rammer for arbejdet med digitale medier i Dagilbud

 

Børn er født ind i den digitale kultur, de afprøver, undersøger og eksperimenterer. Dagilbud skal stimulere, motivere og understøtte barnets leg og læring, -også med digitale medier-, således at børnene bliver kompetente brugere af medierne. Vi skal som professionelle i barnets verden gribe det læringspotentiale, der er hos det enkelte barn og i den samlede børnegruppe fx gennem inddragelse af digitale læremidler.

Børns virkelighed inkluderer digitale medier, og derfor skal digital dannelse indgå som en naturlig del af barnets opvækst.

Sidst ændret d. 31-03-2016