BørneIntra v2.19.1

Center for Dagtilbud og Skoler

Rådhusholmen 102670 Greve

Tlf.: 43 97 97 97

Information om Corona-restriktioner og Godt nytår

 

Kære forældre til børn i dagtilbud i Greve Kommune.

 

Godt nytår

Først ønskes I et godt nytår. Jeg forestiller mig, at vi alle sammen håber på, at det former sig anderledes end 2020 har gjort – i hvert fald hvad angår Corona. Desværre er vi ikke der endnu, og som det sikkert er de fleste af jer bekendt, så har regeringen forlænget en række restriktioner, samt lagt nye til. Disse gælder frem til d. 17.1.2021.

 

Dagtilbud er åbne

For dagtilbuddene er der dog ikke de store ændringer. Det betyder, at alle dagtilbud er åbne som de plejer. Det betyder også, at vi fortsat holder øje med smitten, og at der skal være fokus på afstand, hygiejne og at børnene, for så vidt muligt, skal være i deres faste grupper.

 

I kan holde jeres børn hjemme

Samtidig med, at udmeldingen fra regeringen er, at dagtilbuddene skal holde åbne, ja så følger der også en opfordring til jer forældre om at overveje at holde jeres børn hjemme i en periode. Fra ministeriet er det formuleret således: ”Dagtilbud mv. holdes fortsat åbne. Forældre, der har mulighed for det, kan dog overveje at holde deres børn hjemme i en kortere eller længere periode”.

 

Aflevering og afhentning

For at begrænse smitterisikoen vil I kunne opleve, at nogle institutioner udsteder instrukser om at aflevere og hente på bestemte måder. Det kan være aflevering udenfor, kun en forælder af gangen i garderoben o.l. Det vil være op til det enkelte dagtilbud, alt efter behov, og jeg henstiller til, at I efterlever instruktionerne og på den måde hjælper os med at minimere risikoen for smitte.

 

Venlig hilsen

Klaus Øvre Bentsen

Centerchef

Sidst ændret d. 30-12-2020