BørneIntra v2.19.1

Center for Dagtilbud og Skoler

Rådhusholmen 102670 Greve

Tlf.: 43 97 97 97

Status på Corona situationen og vigtig opmærksomhed/Status of the Corona situation and important point af attention

 

Kære forældre

Vi har to oplysninger som er vigtige lige nu:

 

1. Det er meget vigtigt, at jeres børn IKKE kommer i dagtilbuddet, mens I venter på et testsvar – uanset om de har symptomer eller ej. Når man bliver testet for corona, skal man blive hjemme og ikke se andre mennesker, før man får et negativt svar.

 

2. Fra næste uge er det tilladt for medarbejderne at bære visir. Derfor kan jeres børn møde voksne med visir på i dagtilbuddet. Dette er udelukkende af sikkerheds hensyn og ikke fordi der er øget risiko for smitte.

 

 Vi oplever igen en stigning i antallet af smittede med COVID-19. Stigningen er fordelt på alle aldersgruppe og vi nu også set enkelte smittetilfælde i vores dagtilbud. Vi gør fortsat vores bedste for at begrænse smitten. Det betyder også, at vi sender alle børn og medarbejdere, som har været i kontakt med dem, der får konstateret corona, hjem til test og isolation. Nogen gange kan det være svært præcis at klarlægge hvem, der har været tæt på. I de tilfælde sender vi hellere lidt flere børn hjem end vi risikerer, at smitten spredes.

 

 

Med venlig hilsen

Center for Dagtilbud og Skoler

 

 

Dear Parents

We have two pieces of information that are important right now:

 

1. It is very important that your children do NOT come to day care while you are waiting for a test result - whether they have symptoms or not. When being tested for corona, one should stay home and not see other people until one gets a negative response.

 

2. From next week, employees are allowed to wear a visor. Therefore, your children can meet adults with visors on in the day care. This is solely for safety reasons and not because there is an increased risk of infection.

 

We are again experiencing an increase in the number of people infected with COVID-19. The increase is distributed among all age groups and we have now also seen a few cases of infection in our day care services. We continue to do our best to limit infection. It also means that we send all children and employees who have been in near contact with those who are diagnosed with corona home for testing and isolation. Sometimes it can be difficult to pinpoint exactly who has been in close contact. In those cases, we would rather send a few more children home than risk the spread of the infection.

 

Yours sincerely

Center for Dagtilbud og skoler

Sidst ændret d. 26-10-2020