BørneIntra v2.19.1

Center for Dagtilbud og Skoler

Rådhusholmen 102670 Greve

Tlf.: 43 97 97 97

Information om udvidet nødpasning i påsken.

 

Kære forældre

I denne helt særlige situation, som vi befinder os i, vil Greve Kommune tilbyde nødpasning i aften- og nattetimer samt weekend og helligdage i påsken for de familier, hvor forældrene kaldes ekstraordinært på arbejde i aften- og nattetimer i sundhedssektor eller lignende samfundskritiske funktioner, og hvor øvrige pasningsmuligheder (familie og venner) ikke har kunnet løse udfordringen. Det vil være et tilbud, der har åbent alle døgnets timer for 0-9 årige.

 

Tilbuddet er gældende udover den øvrige nødpasning, som finder sted i alle dagtilbud/skoler. Nødpasning uden for almindelig åbningstid bliver samlet i én daginstitution i kommunen for alle i alderen 0-9 år.

 

Det vil ikke være muligt at tilbyde, at der følger en kendt voksen med fra barnets nuværende institution. Det skal understreges, at dette er et pasningstilbud særligt i den nuværende situation, hvorfor tilbuddet ikke kan opfylde de samme krav til pædagogisk indhold som vores øvrige tilbud om nødpasning.

 

Hvis I har behov for nødpasning af jeres barn af denne karakter, skal I skrive til Center for Dagtilbud og Skoler /Mette Harder på mail mha@greve.dk

 

I skal senest dagen før kl 12.00 give besked om behov for pasning og meget gerne længere tid før, da der skal kaldes personale på arbejde.  

 

Det vil være Center for Dagtilbud og Skoler, som vurderer, hvorvidt det vil være muligt at tilbyde nødpasning. For at vurdere dit behov for nødpasning vil Center for Dagtilbud og Skoler blandt andet bede om dokumentation fra din arbejdsgiver for, at du og din evt. partner begge er indkaldt til at varetage kritiske funktioner i aften- og nattetimer.

Sidst ændret d. 01-04-2020