BørneIntra v2.19.1

Center for Dagtilbud og Skoler

Rådhusholmen 102670 Greve

Tlf.: 43 97 97 97

Information vedr. nødpasning i Greve Kommune

Fredag d. 13.marts 2020

 

Kære forældre

 

Dette er et tillæg til vores skrivelse fra i går – torsdag d. 13. marts  - vedr. nødpasning.

 

Vores Børne- og Undervisningsminister har i et brev, sendt til borgmestrene i alle kommuner, præciseret kriterierne for nødpasning.

 

Hun skriver blandt andet følgende:

 

”Regeringen opfordrer alle forældre og familier, der kan, til at holde børnene hjemme allerede nu.

 

For at der ikke her i den tidligere fase opstår forvirring om kriterierne for nødpasning, vil jeg allerede nu dele regeringens planlagte kriterier med jer:

 

  • 0-9-årige børn hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
  • 0-9-årige børn hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
  • Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder tilfælde hvor forholdene i barnets eller den unges hjem begrunder et nødpasningstilbud.

De konkrete regler vil blive udstedt hurtigst muligt. Vær opmærksom på ikke at samle børnene i nødpasningen i større grupper. ”

 

Hvis du/I på baggrund af dette ønsker at ændre på jeres behov for nødpasning, bedes du/I kontakte jeres dagtilbud direkte.

 

______________________

 

Med venlig hilsen

Mette Harder
Souschef  
 

Sidst ændret d. 13-03-2020