BørneIntra v2.19.1

Center for Dagtilbud og Skoler

Rådhusholmen 102670 Greve

Tlf.: 43 97 97 97

Information ang. nødpasning i Greve Kommune

 

Kære forældre med børn i dagpleje og daginstitutioner i Greve Kommune.

 

Som opfølgning på tidligere udmeldinger og orienteringer fra pressemødet i Statsministeriet onsdag d. 11.3, lukkes der nu ned over hele Danmark.

 

Alle offentlige skoler, klubber og dagtilbud lukkes fra mandag 16. marts 2020 og i foreløbigt to uger.

 

Greve Kommune etablerer nødpasning for børn af ansatte i kritiske funktioner fx på sundhedsområdet, ældreplejen, politi, omsorg for socialt udsatte samt støttepersonale. Center for Dagtilbud & Skoler er derfor i gang med at planlægge nødpasning.

 

Nødpasningen gælder fra mandag den 16. marts 2020 og vil kunne foregå i alle kommunale og selvejende daginstitutioner i Greve Kommune. Dette gør vi for at undgå at samle store børnegrupper i enkelte institutioner. Dermed vil risikoen for smitte begrænses mest muligt.

 

Det gentages, at nødpasningen kun gælder for forældre, der varetager kritiske funktioner i forbindelse med det kommunale, regionale og nationale corona-beredskab eller andre relaterede funktioner.

 

Nødpasningen gælder ligeledes kun, hvis begge forældre eller hvis enlige forsørgere varetager en kritisk funktion, og det ikke er muligt at finde pasning andetsteds i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

 

Bedsteforældre bør ikke passe børn, hvis de pågældende på grund af alder eller helbred er særligt sårbare over for coronavirus/covid-19.

Bemærk:

  • Der etableres alene nødpasning for børn ud fra følgende kriterier:
  1. Forældre til børn, som har kritiske og nødvendige funktioner, som ikke giver mulighed for at holde barnet hjemme.
  2. Begge forældre eller enlig forsøger skal varetage kritiske funktioner, og det er ikke er muligt at finde pasning andetsteds.
  3. At reglerne for karantæne og hjemmeophold fortsat er gældende. Så hvis I, eller jeres barn, kan være smittet, skal I fortsat blive hjemme.
  4. Børn der er i risikogruppe må ikke afleveres i nødpasning. Det er forældrenes ansvar at tage hånd om dette.
  5.  

Hvis du har brug for nødpasning til dit barn, skal du bruge dette link: Nødpasning i Greve Kommune

Skemaet skal besvares senest fredag d. 13.marts 2020 kl. 10.00 - ved senere ændringer kontaktes eget dagtilbud direkte.

De kommunale foranstaltninger er sat i værk for at minimere, at mange mennesker opholder sig de samme steder. Det er den bedste måde at bremse Coronasmitte på. Vi opfordrer kraftigt til, at I tager de samme forholdsregler privat.

Perioden og længden af lukningen på Greve Kommunes dagpleje og daginstitutioner vil følge sundhedsmyndighedernes anvisninger

Sidst ændret d. 12-03-2020