BørneIntra v2.19.1

Center for Dagtilbud og Skoler

Rådhusholmen 102670 Greve

Tlf.: 43 97 97 97

Forholdsregler og karantæne vedr. Coronavirus

 

Kære forældre

 

Onsdag d. 4. marts kl 12.50

 

Der er i øjeblikket rigtig mange nyheder og informationer fra mange kanaler vedr. coronavirus, og hvilke forholdsregler og forebyggende foranstaltninger Sundhedsstyrelsen iværksætter. I kan holde jer orienteret på Sundhedsstyrelsens side via følgende link  https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar  

 

I forhold til jeres barn/børns dagligdag i daginstitutionen eller skolen er følgende punkter vigtige:

 

Karantæne efter ophold i de særlige risikoområder

·         Med baggrund i Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal alle elever, der har opholdt sig i de særlige risikoområder og er kommet hjem siden 2. marts 2020, holdes hjemme i 14 dage efter hjemkomsten. Den opdaterede liste over særlige risikoområder kan findes på Sundsstyrelsens hjemmeside via ovenstående link.

·         I skal give jeres daginstitution og skole besked, hvis jeres børn holdes hjemme. Fraværet registreres i skolen som lovligt fravær

 

Vores fælles forebyggende indsats

 

·         Vask dine hænder ofte - Vask hænder tit og grundigt.

·         Brug håndsprit, hvis du ikke er i nærheden af vand og sæbe.  

·         Host eller nys i ærmet.

·         Dæk mund og næse, når du hoster eller nyser.

·         Brug et engangslommetørklæde eller dit ærme i stedet for din hånd.

 

Vi håber, at vi med en fælles indsats og opmærksomhed kan forebygge spredning af virus.

Sidst ændret d. 04-03-2020