BørneIntra v2.19.1

Center for Dagtilbud og Skoler

Rådhusholmen 102670 Greve

Tlf.: 43 97 97 97

Ord sætter spor

Dialogisk oplæsning involverer børnene aktivt i oplæsningen af billedbøger.

 

Billedbøgerne skaber der igennem gode muligheder for sprogudvikling. Børnene er aktive medfortællere af bogen, og de voksne støtter børnene gennem åbne spørgsmål og feedback.

Målet er at udvikle børns sproglige, sociale og kulturelle kompetencer, så de ved skolestarten møder

med større sproglig, social og kulturel forforståelse.

 

Det pædagogiske arbejde med billedbøger og fortællinger har i særlig grad en positiv indflydelse

på børnenes leksikale kompetencer, ordforråd og begrebsudvikling.

Gennem mødet med bøgerne opbygges et fælles fundament og en fælles viden.

Metoden kan også anvendes i hjemmet.

Sidst ændret d. 16-01-2014