BørneIntra v2.19.1

Skovhuset afd. Mosebo

dagtilbudsfoto.

Mosebo er en børnehave med 66 enheder med børn i alderen 3-6 år fordelt på alle 3 stuer.

2 gange om ugen arbejder stuerne på tværs i aldersopdelte grupper. Stuevis bliver der afviklet ture tirsdag, onsdag og torsdag.

Vi har også en bus med plads til 7 børn og 2 voksne, som er til vores rådighed i ulige kalenderuger. 

I personalegruppen er vi en pædagogisk leder, 5 pædagoger og 3 medhjælpere, som er fordelt på flg. stuer:

Sneglestuen har 2 pædagoger & 1 medhjælper. Sommerfuglestuen har 2 pædagoger & 1 medhjælper. Salamanderstuen har 1 pædagog & 1 medhjælper.

Vi er en del af den sammenlagte institution Skovhuset og Distrikt Syd, som rummer 10 kommunale institutioner samt Dagplejen i Greve Kommune.