BørneIntra v2.19.1

Dammen-Damager Afd. Damager

Daginstitution Dammen er en integreret daginstitution med plads til 203 enheder imellem 0-6 år.

Afdeling Damager er en integreret institution med plads til 65 enheder imellem 0-6 år. Afdeling Damager er opdelt i 3 stuer. 1 stue til vuggestue børn og 2 aldersopdelte stuer til vores børnehave børn.  

Afdeling Dammen er en integreret institution med plads til 138 enheder mellem 0-6 år. Afdeling Dammen er opdelt med 6 stuer. 3 stuer til vuggestue børn og 3 aldersopdelte stuer til vores børnehave børn.

 

Jeres barn bliver indskrevet i Daginstitution Dammen og tilbydes en plads i enten afd. Dammen eller afd. Damagers vuggestue. Når ens barn skal starte på børnehavelivet tilbydes der en plads i enten afd. Dammen eller afd. Damagers børnehave. Ønsker om afd. kan sendes til jsn@greve.dk hvor pædagogisk leder og medarbejdere vurderer om jeres ønske kan imødekommes.             

 

Vi arbejder pædagogisk udfra PLP der tilgodeser barnets læringsmuligheder i deres hverdag og arbejde målrettet med hans/hendes 6 kompetencer. Vores metode til at sikre den anderkendende tilgang i vores arbejde er Marte meo som hjælpe de ansatte med at se mulighederne i samværet med barnet.

 

MVH

Jacob skovlod Nielsen.