BørneIntra v2.19.1

Dagplejen (Dagplejen)

Dagplejen består af en distriksleder og 3 dagplejepædagoger

Greve dagpleje har  45 dagplejere, som er fordelt på fire distrikter,

samt 3 dagplejepædagoger og en distriktsleder tilknyttet.

Dagplejerne er opdelt i 5 legestuegrupper med 8 - 10 dagplejere i hver.

Grupperne mødes fast en gang om ugen i legestue, så børnene kan lege og

lære at interagere med hinanden, og der vil være mulighed for at være fælles om aktiviteter

med fokus på læreplanerne og det enkelte barn.

Distriktslederen har det overordnede pædagogiske og økonomiske ansvar for dagplejen. Under

distriktslederen er der ansat 3 dagplejepædagoger, som har ansvar for hver deres distrikt.

Dagplejepædagogerne har primært til opgave at sikre, at dagplejebørnene har trygge, udviklende

og lærende rammer i hverdagen. Det sikrer dagplejepædagogerne gennem tilsyn, faglige møder og

uanmeldte tilsyn, hvor de observerer børnene og de igangværende aktiviteter. Dagplejepædagogerne

tilbyder også sparring og pædagogisk rådgivning til den enkelte dagplejer.

 

Alle dagplejehjem er røgfrie i de timer, hvor dit barn er der.

 

Bliver dagplejeren syg eller holder fri eller er på kursus, bliver dit barn tilbudt en gæsteplads hos en af de dagplejere,

som barnet kender godt i sin legestuegruppe.