BørneIntra v2.19.1

Center for Dagtilbud og Skoler

Rådhusholmen 102670 Greve

Tlf.: 43 97 97 97

Seneste nyhed...

Info om ændringer i fase to

Kære forældre

 

Der sker hele tiden ændringer i myndighedernes vejledning og retningslinjer. Vi gør vores bedste for at indrette en god hverdag for jeres børn indenfor retningslinjerne.

 

Ændringerne i fase to har gjort det muligt at komme tættere på en hverdag vi kender. Dog er der stadig en række krav til gruppestørrelser, hygiejne og håndvask.

 

Der er især to områder, hvor I som forældre skal være opmærksomme, så vi sammen kan sikre, at der ikke sker smittespredning.

 

1. Syge børn må ikke komme i dagtilbud. Det gælder også ved milde symptomer på smitsomme sygdomme.

 

2. Udenrigsministeriets vejledninger skal følges. Det betyder at børn, der har været i et område hvortil Udenrigsministeriet fraråder rejser, ikke må møde i dagtilbud og skal holdes hjemme i 14 dage. Dette for at sikre, at der ikke sker potentiel smittespredning til de øvrige børn og personalet.

 

 

Vi håber at vi sammen fortsat kan begrænse smittespredningen i Greve Kommune.

 

Med venlig hilsen

 

Center for Dagtilbud og Skoler

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Et godt sprog miljø til alle børn.

   

  Den bedste måde at lære sprog på, er ved at tale med andre børn og voksne. Sprog læres i dialog med andre. Det er vigtigt og nødvendigt at barnet kan tale både sit modersmål og dansk.

  Forældre skal altid tale det sprog med barnet, som forældrene behersker bedst.

  Det tager i genenmsnit 3-6 år at lære to sprog for et barn. Men jo bedre og mere kvalitativt 1. sprogsfundamentet er, jo bedre for tilegnelsen af 2-sproget.

  Husk at modersmålet er følelsessproget

   

   

  06-04-2020