BørneIntra v2.16

Lidt om Karlsvognen

Hvad er Karlsvognen?

Billede

Kære læser

 

Karlsvognen er et fællesskab bestående af 6 selvejende institutioner i Greve Kommune.

At være selvejende med en driftsoverenskomst, betyder at vi varetager en opgave for kommunen, i dette tilfælde at passe børn, og Greve kommune anviser børn til vores institutioner. De økonomiske, pædagogiske og hygiejniske vilkår er ens med Kommunale institutioner, ligesom kommunen fører pædagogisk, økonomisk og hygiejnisk tilsyn med institutionerne.

 

I en selvejende institution er det bestyrelsen der er højeste myndighed, hvor det i en kommunal institution er Borgmesteren.

 

Karlsvognens instituioner er følgende:

 • Børnehuset Syd, intgreret institution (beliggende i Hundige/Gersagerparken)
 • Sandrøjel, integreret institution (beliggende i Hundige)
 • Tjørnelyhuset, integreret institution (beliggende i Hundige)
 • Eriksminde børnehus (beliggende i Hundige)
 • Lillebo, børnehave (beliggende ved Karlslunde station)
 • Prinsesseparken (beliggende i Karlslunde)

 

Alle institutioner har lokale bestyrelser, og har repræsentanter i en Fællesbestyrelse for Karlsvognen.

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Greve juli 2017

   

  Pædagogisk dag fredag d.27.10.17

   

   

  Kære forældre til børn i Karlsvognens institutioner

   

  I forbindelse med implementering af Greve kommunes Dagtilbudspolitik, er der igangsat et aktionslæringsforløb for alle medarbejdere og ledere.

   

  Dette ønsker vi at følge op, ved at præsentere medarbejderne for et værktøj i forbindelse med at systematisere tilrettelæggelsen af pædagogiske læringsmiljøer, betegnet ”Visuel pædagogisk tilrettelæggelse”.

   

  Eksempel på et læreplanstræ

   

  Helt konkret betyder det, at når en tilrettelagt aktivitet er gennemført, skrives en kort praksisfortælling, der bruges som baggrund for den pædagogiske refleksion over aktiviteten.

  Karlsvognen har allieret sig med Peter Rod (cand.pæd og underviser) og Frederik Blichfeldt der kommer og forestår en spændende og aktiv og inspirerende dag.

   

  Baggrund for pædagogisk dag:

  For at få mest muligt ud af vores ressourcer, har bestyrelserne godkendt, at rest-timerne fra nedsættelsen af åbningstiden, der blev vedtaget i 2013, kan benyttes til denne pædagogiske dag, hvilket vi sætter stor pris på.

   

  Derfor er institutionerne lukkede for pasning denne dag.

   

  Skulle der være enkelte, som ikke kan finde pasning til deres barn/børn, vil vi sørge for nødpasning i en institution. I så tilfælde henvender man sig til lederen senest onsdag d.27. september.

   

  Vi ser meget frem til dette arrangement, og vil glæde os til at have god tid til at gå i dybden med børnenes læringsudbytte af vores aktiviteter, hvordan vi tager læringen med til vores næste aktiviteter og hvordan vi løbende kan udvikle læringsmiljøer med fokus på børnefællesskaberne.

   

  På vegne af Karlsvognens institutioner

   

  Udviklingsleder Katja Lind

   

   

  27-07-2017