BørneIntra v2.17

Lidt om Karlsvognen

Hvad er Karlsvognen?

Billede

Kære læser

 

Karlsvognen er et fællesskab bestående af 5 selvejende institutioner i Greve Kommune.

At være selvejende med en driftsoverenskomst, betyder at vi varetager en opgave for kommunen, i dette tilfælde at passe børn, og Greve kommune anviser børn til vores institutioner. De økonomiske, pædagogiske og hygiejniske vilkår er ens med Kommunale institutioner, ligesom kommunen fører pædagogisk, økonomisk og hygiejnisk tilsyn med institutionerne.

 

I en selvejende institution er det bestyrelsen der er højeste myndighed, hvor det i en kommunal institution er Borgmesteren.

 

Karlsvognens instituioner er følgende:

 • Børnehuset Syd, intgreret institution (beliggende i Hundige/Gersagerparken)
 • Sandrøjel, integreret institution (beliggende i Hundige)
 • Eriksminde børnehus (beliggende i Hundige)
 • Lillebo, børnehave (beliggende ved Karlslunde station)
 • Prinsesseparken (beliggende i Karlslunde)

 

Alle institutioner har lokale bestyrelser, og har repræsentanter i en Fællesbestyrelse for Karlsvognen.

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

 •  

  Hej alle forældre i Karlsvognens institutioner

  Her er et godt tilbud fra Greve Kommune.

  Oplæggene er alle gratis og der er ingen tilmelding. Bare mød op.

  God fornøjelse, venlig hilsen Katja Lind

   

           Uge 11 Program for Greve – Greve Videns Center Hundige Alle 11

                                                      

  Mandag d. 12. marts

  Tirsdag d. 13. marts

   Velkomst

   

  Velkomst

  Ulla Lidsmoes og Jane Larsen

  Hvordan vi som voksne kan give børnene et alternativ til skæld ud

  Kl. 16 – 17.15

  Susanne Schwartau

  Knyt og lyt – om samtaler med børn.

  KL. 14.45-16

  Jacob Nielsen, Dorte Pretzmann og Mette Kürstein

  Hvordan Marte Meo implementeres i daginstitution – med ledelsesperspektiv og medarbejderperspektiv

   

  Kl. 17.45 - 19

  Alice Darville og Ulla Nedergaard

  Sammenhængen mellem Marte Meo og aktionslæring

   

   

   

   

  Kl. 16.15-17.30

  Tea Hartelius

  Få dit barn på sporet, når man oplever, man er god nok

   

  Kl. 19.30-20.30

  Jane Larsen

  Tillidsfulde relationer i folkeskolen

   

  Kl. 18-19.15

   

  Lone Graae.

  Gør dit barn skoleparat

   

  Kl. 19.30-20.30

  Uddybende beskrivelse af programmet:

   

  Alternativ til skæld ud ved hjælp af Marte Meo

  Oplægsholdere: Ulla Lidsmoes, familieterapeut ved Greve Familiecenter og Marte Meo terapeut og Jane Larsen, ressourcepædagog Marte Meo supervisor

  Oplægget handler om, hvordan man som forældre og ansatte i daginstitutioner kan støtte børn i deres udvikling ved at være bevidst om Marte Meo principperne. Ud fra mange års erfaring vil oplægsholderne komme med ideer til, hvordan du bl.a. kan skabe ledelse, så det aktiverer samarbejdslyst hos børnene -  i stedet for at komme til at skælde ud. Du vil også blive indviet i, hvordan børns hjerner er bygget op og således forstå børns reaktionsmønstre.

  Tid og sted:
  Mandag d. 12. marts kl. 16-17.15 Greve Videns Center Hundige Alle 11, 2670 Greve

   

   

  Marte Meo… et brand, en god fortælling, et fælles fagsprog eller alle 3?

   

  Oplægsholdere: Dorte Pretzmann og Mette Kürstein (begge medarbejder i Dammen og Marte Meo terapeuter samt Jacob Skovlod Nielsen, pædagogisk leder i Dammen og Damager.

   

  Ved nedenstående 2 oplæg er det første med ledelsesperspektiv og det andet med medarbejderperspektiv. Det kan høres samlet eller hver for sig.

   

  Del 1

  Hvordan skaber vi retning og rammen i vores inst., hvordan hænger det sammen med Center for Dagtilbuds Dagtilbudspolitik, PLP og AL. Hvordan involverer jeg mine medarbejdere i løsninger og skaber et rum for refleksion og vores faglige fagsprog (Marte Meo) og deraf når de små delmål.

   

  Hvordan skaber jeg et rationale bag mine beslutninger og giver mig selv tid til at reflektere over medarbejdernes indkommende løsninger. Er hyppige (team) – møde en metode for at nå mine delmål. Hvordan giver det mening? Hvem gør hvad? Hvordan gør jeg det til drift? Skaber Marte Meo merværdi (effekt for borgerne) og bliver det en enkelt vej til drift af en moderne daginstitution?

   

  Tid og sted: Mandag d. 12. marts kl. 17.45 – 18.20 Greve Videns Center Hundige alle 11, 2670 Greve              

   

  Del 2

  Hvordan bruger vi vores Marte Meo klip til den fælles faglige refleksion og skaber det et bedre grundlag for overgangen imellem Vuggestuen og Børnehaven? Marte Meo finder vi konfliktreducerende og vi bliver dygtige til at guide og anvise nye handlemuligheder for børnene. Vi forsøger og tænker ligeledes det giver forældrene en tryg indgang til institutionslivet.

   

  Der vil undervejs, i oplægget, være klip der underbygger vores praksis i Dammen.  

   

  Tid og sted: Mandag d. 12. marts kl. 18.20 – 19.00 Greve Videns Center Hundige alle 11, 2670 Greve

  Få dit Barn på Sporet

  Når man oplever, at man er god nok

  Oplægsholder: Tea Hartelius, skuespiller og underviser. Er opvokset med Marte Meo som hun bruger i sin undervisning med stor succes.

  Et foredrag om hvordan man kan få sit barn på sporet. Om at bryde blokeringer og blive guidet til positiv udvikling i læringsforløbet. Tea har over 10 års erfaring med undervisning og tilbyder privatundervisning til supplering af skolefag og lektiehjælp. Har undervist specialtimer og klasser både på privatskole og i folkeskolen.

  Tid og sted:
  Mandag d. 12. marts kl. 19.30 - 20.30 Greve Videns Center Hundige Alle 11, 2670 Greve

   

  Knyt og lyt!

   

  Oplægsholder: Susanne Schwartau Lic. Marte Meo supervisor og ID-psykoterapeut ved Selvindsigt.com

   

  Børn har brug for tid og stilhed fra os voksne, hvis de skal udtrykke sig om vanskelige emner. Deres egne ord forløser og skaber forandring. Spørgsmålet er, hvordan vi får dem i tale. Hør om betydningen af, at hjælpe barnet til at få sat ord på det vanskelige samt hvordan vi kan samtale med børn, hvis de er ensomme, angstplagede, vrede, stressede, indesluttede, provokerende, plaget af lavt selvværd etc. Så er du forælder eller arbejder du til daglig med børn eller unge, vil du kunne hente en masse inspiration af at lytte med, når Susanne fortæller og viser hvordan hun bruger Marte Meo metoden samt hendes psykoterapeutiske uddannelse, når hun afholder samtaler med børn, unge og deres forældre.

  Tid og sted:

  Tirsdag d. 13. marts kl. 14.45-16 Greve Videns Center Hundige Alle 11, 2670 Greve

   

  Marte Meo og aktionslæring

  Oplægsholdere: Alice Darville, selvstændig udviklingskonsulent og Ulla Nedergaard, selvstændig Marte Meo supervisor

  Der fortælles om sammenhængen mellem Marte Meo og aktionslæring og der vises videoklip fra pædagogers praksis. Du får konkrete feedbackredskaber og eksempler på pædagogernes udbytte af at bruge struktureret videoobservation af egen praksis. Du vil høre om et udviklingsprojekt fra daginstitutioner i Virum Sorgenfri. Forløbet varede et halvt år med deltagelse af 250 pædagoger og ledere og var en del af kommunens vision om udvikling af inkluderende læringsmiljøer og vision om at blive endnu skarpere i arbejdet med aktionslæring som metode.

  Tid og sted:

  Tirsdag d. 13. marts kl. 16.15 – 17.30 Greve Videns Center Hundige Alle 11, 2670 Greve

  Tillidsfulde relationer er afgørende for elevers læring og trivsel

  Oplægsholder: Jane Larsen ressourcepædagog og Marte Meo supervisor

  Der har været et 4 årigt projekt i Greve kommune på skoleområdet kaldet ”Inklusion i børnehøjde”. Projektets overordnede formål har været at undersøge, hvad der betyder noget for børnenes trivsel, læring og oplevelse af fællesskaber, med henblik på at styrke viden om, hvad der virker for at skabe en vellykket inklusion.  Et af tiltagende i projektet har været at inddrage Marte Meo metoden. I dette oplæg vises der et Marte Meo forløb fra en 4. klasse. Børnene bliver interviewet både før og efter forløbet og der vises også klip fra selve forløbet, hvor der er fokus på klasseledelse og bedre trivsel. 

  Tid og sted:
  Tirsdag d. 13. marts kl. 18-19.15 Greve Videns Center Hundige Alle 11, 2670 Greve

   

  Er mit barn skoleparat? 

  Oplægsholder: Lone Graae, taler ud fra sine erfaringer som lærer, special lærer, Marte Meo terapeut og mor til 2

  Oplev et foredrag, hvor du får masser af tips til hvordan du hjælper dit barn til at lykkes og trives i skolen. 

  Gennem film og diskussion viser Lone Graae, hvordan forældre, bedsteforældre, lærere og børns andre nære voksne skaber en udviklingsstøttende relation med børnene. Filmene viser børn fra 1-14 år, og omhandler:  koncentration, venskaber, selvstændighed, selvværd.

  "fordi alle børn har ret til et godt skoleliv"

  Tid og sted:

  Tirsdag d. 13. marts kl. 19.30-20.30 Greve Videns Center Hundige Alle 11, 2670 Greve

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  25-01-2018