BørneIntra v2.19.1

Holmebo integreret institution

Nærhed og lærende rammer for alle børn

Skiftende billeder

Holmebo er en integreret institution med ca. 110 enheder i alderen 0 - 6 år.

Holmebo ligger i Greves smørhul, tæt på strand, offentlige transportmidler og meget mere. Børnene er fordelt med to vuggestuegrupper og tre børnehavegrupper. Derudover huser Holmebo en basisgruppe, for børn med særlige behov.

 I vuggestuegrupperne er der ca. 14 børn og i børnehavegrupperne ca. 20. Dette tal kan variere meget, alt efter børnegruppenssammensætning, behov og alder. 

Stuerne er aldersopdelt, dette fordi vi har gode erfaringer med at vi med denne struktur bedst ser og møder børnene i deres behov og på deres udviklingsniveau.

I vuggestuen er der 8 fastansatte voksne samt forskellige støttepersoner og studerende. I børnehavenenden er der 10 voksne med forskellig pædagogisk baggrund. I vores basisgruppe, Delfinstuen, er tilknyttet 5 pædagoger.

I Holmebo er vi ca 30 fastansatte pædagogiske personaler, en pædagogisk leder, 2 køkkendamer  samt jobtræningspersoner, studerende og særlige støtte-boost pædagoger der støtter op om børn med særlige behov..  Derudover har vi vikarer tilknyttet huset.

Vi vægter samarbejdet på tværs af stuerene og har et alsidigt personale. Huset er stueopdelt, men har også en dejlig stor natur legeplads og tumlesal.

Holmebo er en integreret institution i Greve Syd distriktet der desuden rummer institutionerne: Kæret, Mosebo, Vibemosen, Elverhøj, Trylleskoven,Grevehaven, Møllehøj, Junglen, Nørregården, Lundebo og Vesterbo.

.

 

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag