BørneIntra v2.19.1

Et dejligt børnehaveliv

Mosebo er en børnehave for børn i alderen 3 - 6 år, som rummer ialt ca. 70 børn, 8 fastansatte og en pædagogisk leder. Derudover modtager vi løbende studerende og jobpraktikanter.

Skiftende billeder

I Mosebo arbejder vi med børnenes trivsel og læring udfra den anerkendende tilgang.

Vi har et særligt fokus på sociale spilleregler og sprogarbejde. I dagligdagen arbejder vi med en tydelig struktur og udviklingen af sociale relationer og børns venskaber. Vi bruger fri for Mobberi og Marte Meo og kreative projekter som metode.

Vi er ude hver dag hele året rundt og tager på ture i “hele landet” med vores lille bus. Vi besøger skov og strand og undersøger, hvad der gemmer sig i naturen. Vi vægter den daglige dialog i forældresamarebejdet og forældreinvolvering ved fester og arbejdsdage.

 

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag