BørneIntra v2.19.1

Velkommen hos Spiren 🌱

Skiftende billeder

Velkommen til Dagplejens skærmede tilbud 

Spiren 🌱

I Spiren er vi 5 dagplejere, som har gennemført en uddannelse, der har klædt os på til at kunne give de børn der har særlige behov - en tryg og kærlig dag i dagplejen. 
Vi har hver vores lille børnegruppe med 1 til 2 faste børn, hvor vi har en helt unik mulighed for og fokus på at arbejde individuelt ud fra barnets behov.
For at blive tilbudt en plads, skal barnet visiteres til det skærmede tilbud.

Pasningstilbuddet kan i vid udstrækning tilpasses det enkelte barn. På denne måde sikres en optimal trivsel med tilpasset stimulering og mulighed for udvikling i forhold til barnets nærmeste udviklingszone. 
Vi har ro, nærvær og god tid, og særlig fokus på at styrke barnets udvikling og selvværd.

Vi arbejder med mange virksomme redskaber bl.a. motorik/sansemotorik, mindfulness, musikterapi, TTT (Tegn til tale) og pictogrammer. Disse aktiviteter er naturligvis tilpasset barnets behov. 

Vi har et tæt samarbejde med vores faglige team, der består af fysioterapeut, psykolog, specialpædagog samt høre/tale pædagog.

I Spiren er der et tæt forældresamarbejde og mulighed for jævnlige møder med dagplejepædagog og evt. tilbud om sparring med personer fra vores faglige team og øvrige relevante fagpersoner. 

Dagplejepædagogen i Spiren hedder Pia Lønne. Hun fører tilsyn, samt afholder møder og temadage med dagplejerne fra Spiren. 
Pia er desuden tovholder i forhold til det tværfaglige samarbejde.

Vil du vide mere om Spiren, er du velkommen til at kontakte dagplejekontoret.

Mange hilsener fra Evy, Tina, Anne, Rie og Lone.

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag