BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Nældebjerg børnegård

Nældebjerg børnegård er en selvejende institution under Børneringen.

Vi har to vuggestuegrupper med 16 børn på hver stue. De ældste børn i vuggestuen deltager tre formiddage om ugen i en "bjørnegruppe" som har den hensigt at gøre børnene klar til den kommende børnehavestart. de øver sig i at blive mere selvhjulpne med tøjet, og går tit på besøg i børnehaven. derved bliver overgangen fra vuggestue til børnehave mere harmonisk for børnene.

Vi har et stort "sanserum", som vi bruger flittigt til sang/musik/rytmik og andre fysiske udfoldelser.

I børnehaven opdeler vi alle børn i tre aldersopdelt grupper hver formiddag. Dette har vi valgt for at få mere kvalitet i børnenes hverdag. Det er langt mere pædagogisk at tilrettelægge gruppens aktiviteter, når den blot skal ramme et enkelt alderstrin.

 

Vi har to personaler som er uddannet marte meo terapeuter. Marte meo er et redskab som ved hjælp af video, styrker den sociale relation mellem mennesker. Hos os får "små" problemer ikke lov at vokse sig store. Ved at vi selv kan køre et understøttende pædagogisk forløb, slipper vi for den ofte lange ventetid på en ressourcepædagog fra kommunen.

 

Vi har også tre personaler som har deltaget i et længere kursus om for tidligt fødte børn. Vi tager gerne de ekstra hensyn som et for tidligt født barn har brug for.

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag