BørneIntra v2.19.1

Sanglærkerne

Billede

(OBS - 1. jaunar 2019 blev Krogårdens Musikvuggestue og Børnehaven Soslikken lagt sammen. Vi hedder nu Hundige Musikbørnehus - Sanglærkerne. Vi arbejder på at få opdateret hjemmesiden)

 

Krogårdens Musikvuggestue er en lille tryg daginstitution med op til 46 børn og 14 erfarne ansatte fordelt på 4 stuer. Hos os lærer børn og forældre hurtigt alle voksne at kende og omvendt, hvilket er med til at skabe et nærværende miljø, hvor alle børn bliver set.

 

Huset havde i 2017 40 års fødselsdag og skiftede i den anledning navn til Krogårdens Musikvuggestue – Det skete i forbindelse med, at vi i september 2017 indgik et samarbejde med organisationen Sangens Hus og projekt Sangglad, der indebærer at vi bliver en del af et pilotprojekt, som i løbet af de kommende 3 år, vil gøre Krogården til en af landets første certificerede sang- og musikvuggestuer – Krogårdens musikvuggestue samarbejder med Den Musiske skole i Greve, og hele personalegruppen modtager undervisning i bl.a. guitarspil.

 

Pædagogisk har vi fokus på anerkendelse og på at gribe børnenes initiativer. De pædagogiske læreplaner, der indeholder fokus på barnets sociale kompetencer, barnets alsidige personlige udvikling, kulturelle udtryk/værdier, naturen, krop og bevægelse og sproglig udvikling er integreret i det daglige pædagogiske arbejde. I det daglige er personalet meget bevidst om, at pædagogisk udviklingsarbejde trives i mindre grupper, og personalet tilstræber derfor at dele børnene, hvor det er muligt.

 

Det gode måltid fylder meget i huset og i køkkenet regerer Janne, der dagligt laver sund og varieret kost til alle børnene i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsen retningslinjer. Krogårdens Musikvuggestue har guldmærket i økologi og vi imødekommer selvfølgelig de ernæringsmæssige behov børnene i vores målgruppe har ved fx. at give flaske.

 

Vi har en fantastisk alsidig legeplads med mulighed for oplevelser, opdagelser og udfordringer. Vi går på ture hvor de største øver i selv at gå, Cykler en tur i vores Christiania cykler i nærområdet, der både byder på vand og skønne grønne områder og vi kan også finde på at besøge Portalen eller Biblioteket

 

Krogårdens Musikvuggestue er en del af Distrikt Nord med fælles distriktsleder og bestyrelse. Vi har et tæt samarbejde med naboinstitutionerne især omkring overgangen fra vuggestue til børnehave.

 

Vil du vide mere eller har du lyst til at komme på besøg så ring endelig 43909378. 

 

Seneste nyhed...

Vedrørende fremmøde

Kære Forældre

 

Vi oplever, at vi efterhånden er godt fyldt op med børn – Nogle stuer har fortsat et lavere børnetal, mens andre nærmer sig fuldt hus. Vores udfordring lige nu er, at vi ikke altid ved hvor mange der kommer og hvornår – Vi mangler fortsat en del tilbagemeldinger fra jer forældre, og mandag morgen var der flere børn, som vi ikke vidste skulle komme – Jeg vil gerne understrege, at vi er fuldt parate til at tage imod, og I er i den grad velkomne. Vi kører blot med en stram planlægning, og jeg vil derfor gerne genopfriske retningslinjerne med et håb om, at de fra nu af bliver fulgt hele vejen rundt.

 • I SKAL meddele os dagligt, hvad tid i henter, og hvad tid I kommer den efterfølgende dag.
 • I SKAL møde mellem kl. 8 og kl. 9 med mindre andet er aftalt.
 • I SKAL meddele os hvis I ikke kommer – Både fridage og sygdom.
 • Holder I fri/ferie i en længere periode, skal I huske at meddele dette.

Vi er som personale så klar på hverdagen hernede, og vi strækker os langt for at give jeres børn en meningsfuld hverdag – Trods mange begrænsninger er det lykkes langt hen ad vejen. Men vi er afhængige af samarbejdet med jer, og at I også er jer bevidste om, at I spiller en rolle i forhold til, at alle får en god hverdag her i coronatiden.

Selvom vi efterhånden er en del, der er tilbage I Sanglærkerne, er der stadig nogen, som vi ikke har hørt fra længe – Jeg vil sætte stor pris på, om de af jeg der ikke har talt med os i et stykke tid, vil ringe til jeres respektive stue for at sige ”hej” – Jeg ved personalet tænker på jer også.

Slutteligt vil jeg opfordre jer til at hjælpe sundhedsmyndighederne ved at besvare vedhæftede undersøgelse – Det handler om konsekvenserne ved øget håndhygiejne i daginstitutioner.

De bedste hilsner

Anders

______________________________________________________________________________________

Kære forældre

Under corona-pandemien har sundhedsmyndighederne opfordret til intensiv håndhygiejne med blandt andet hyppig håndvask og afspritning af hænderne. Dette har desværre ført til, at mange børn udvikler tør hud eller eksem på hænderne.
På Hud- og Allergiafdelingen, Herlev-Gentofte Hospital, ønsker vi at undersøge problemet nærmere.
Vi vil derfor bede om jeres hjælp til at besvare nogle få spørgsmål. Vi vil gerne have jeres besvarelse uanset, om jeres barn har eksem eller ej. Det tager ca. 5 minutter at udfylde nedenstående spørgeskema.
Det er frivilligt at deltage og besvarelsen er 100% anonym.

Spørgeskemaet kan tilgås via nedenstående link:

https://redcap.regionh.dk/surveys/?s=J9N4HYM8W3


Ved spørgsmål er I velkomne til at kontakte os på e-mail:
barnehaand.herlev-og-gentofte-hospital@regionh.dk

På forhånd mange tak for jeres hjælp.

Med venlig hilsen

Claus Zachariae
Ledende overlæge, dr.med.
Hud- og Allergiafdelingen
Herlev- og Gentofte Hospital

Opslagstavle...

 •  

  28.05.2020

  Vi oplever i vuggestuen, at lågen til højre indgangspartiet ikke får lukket overslaget ordentligt, når I henter jeres børn – Jeg skal bede jer være opmærksomme på, at lågen lukkes HELT hver gang.

  De bedste hilsner

  Anders

   

  28-05-2020
 •  

  Kære forældre

  Der vil fra d. 25. maj igen blive serveret morgenmad i Sanglærkerne. Dog kun fra 6.30 – 7.00. Det begrænsede tidsrum skyldes, at vi fortsat er underlagt afleveringsrestriktioner, og at vi derfor skal kunne gå fra, for at tage imod børn ved yderdørene.

  De bedste hilsner

  Anders

  20-05-2020
 •  

  Vedrørende normale åbningstider

  Fra på mandag d. 25. maj, vil vi komme tilbage til normale åbningstider – Derfor får I her lidt information om retningslinjer i fase 2.

  Vi er fortsat underlagt en del regulativer, og der skal derfor heller ikke herske nogen tvivl om, at vi ikke er tilbage i en normaltilstand. Om end det begynder at ligne. Der vil derfor fortsat være en del ting, som I skal være opmærksomme på, og vi forventer at I fortsat hjælper til, således at vi får en dagligdag til at glide ved at følge både personalets og mines anvisninger.

  Mellem 6.30 og 8.00 skal I aflever i vindfanget i vuggestuen eller ved døren til jungletrommerne i børnehaven – Der vil fortsat kunne opstå kø, da I som forældre fortsat kun i stærkt begrænset omfang, må komme i institutionerne. Jeg vil appellere til jeres tålmodighed. Efter kl. 8.00 skal I aflevere, som I har gjort siden genåbningen.

  Mellem 16 og 17 vil vi så vidt vejret tillader det være udendørs, hvorfor I kan hente på legepladsen. Ellers er det samme procedure som ved afleveringerne.

  Resten af dagene vil grupperne fortsætte med at være delt, som de har gjort indtil nu.

  I skal meddele jeres pasningsbehov for en hel uge ad gangen, hvorfor I om fredagen (på de stuer der ikke har sedler hængende) vil få udleveret en ugesedler til udfyldning – Vi er klar over at det kan være udfordrende, men vi vil fortsat skulle dele børnegrupperne anderledes, end vi kan under normale omstændigheder, og har derfor behov for denne viden, til at kunne planlægge forsvarligt. Der kan komme ændringer, og disse vil jer bede jeg meddele, straks I ved det.

  Jeg skal bede jer om hurtigst muligt at meddele stuen, om I har ændringer i sommerferien – For jer der ikke har afleveret feriesedler, er det nu, de skal afsted. Personalet er blevet bedt om, at spørge jer alle. Det er afgørende vigtigt, at vi har et fuldstændigt overblik over sommerens fremmøde, og at det udmeldte respekteres – Vi står over for en sommer, hvor vi fortsat – efter alt at dømme -  vil skulle holde en række restriktioner, og hvor vores planlægning bliver afgørende, for vores mulighed for at kunne leve op til dette.

  Vi glæder os til næste uge, hvor vi kommer et lille skridt nærmere normalen.

  De bedste hilsner

  Anders

  18-05-2020
 •  

  Kære Forældre

  Hermed lige en status på genoplukningen af både vuggestuen og børnehaven.

  Vi har nu været i gang i et lille stykke tid, og både børn og personale er så småt ved at vænne sig til det hele. Det har imponeret mig dybt, hvordan personalet har taklet denne situation med lige dele overskud og professionalisme –  Vi modtager næsten daglige reguleringer af retningslinjerne, så der er meget, de skal forholde sig til. Det er mit indtryk, at personalets tilgang har gjort det let for børnene at falde til igen, og det virker til, at I som forældre har følt jer i trykke hænder, trods de mange begrænsninger der er for alle.

  Nu skifter vejret en smule, men det ændrer ikke ved, at vi så vidt det er muligt, skal opholde os udendørs – Her er det vigtigt, at I er opmærksomme på tøjet. Og nej, I kan ikke komme ind og tjekke, og derfor er det ekstra vigtig, at I forhører jer hos personalet – Dette gælder også for bleer i vuggestuen. Husk også at give solcreme på om morgenen.

  Retningslinjerne vedr. sygebørn har ændret sig løbende. Derfor lige en opdatering som det er nu. Barnet skal blive hjemme 48 timer, efter det er rask, eller efter der har været mistanke om Covid-19. Hvis der opstår tvivl, vil vi altid bede jer tale med egen læge. Vi er ikke lægefaglige, og kommer derfor ikke til at tage en konkrete lægefaglige vurderinger vedrørende enkelte børn.

  Nu hvor stuerne er bemandende, vil jeg gerne bede jer benytte stuernes telefon til de daglige almindelige samtaler. Hvis de har travlt med håndvask, så prøv igen senere – Hvis I har brug en uddybende snak om genåbningen, kan I fortsat kontakte mig telefonisk eller på mail.

  Vi oplever i vuggestuen at der komme søskende med og afleverer/henter. Det vil vi gerne frabede. Det er kun tilladt, at én forældre kommer og aflevere og henter.

  Jeg vil skrive ud til jer jævnligt, når der kommer nye retningslinjer eller andet, som I skal være opmærksomme på. Det er dog vigtigt, at vi alle huske, at vi stadig er i en særlig situation, og at vi hjælpes ad med at opretholde de mange anvisningerne.

  De bedste hilsner

  Anders

  29-04-2020