BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Solsikken

Børnehaven Solsikken er en lille dejlig Børnehave med børn fra 3-6 år.

Skiftende billeder

Børnehave Solsikken ligger i Hundige tæt på skov, strand og offentlig transport.

Vi er en lille børnehave med hjerterum og plads til fysisk udfoldelse.

Seneste nyhed...

Nyhedsbrev forår 2019

Kære forældre.

Med fare for at benytte en lidt fortærsket kliché forholder det sig ikke desto mindre således, at forandringens vinde blæser over vores institution. Ikke nok med vi er slået sammen, og nu formelt set er en institution, så har vi også med stor glæde fået vores nye navn Hundige Musikbørnehus – Sanglærkerne. I dagligtale bare Sanglærkerne. Det var en sjov afstemningsproces med mange spændende og meget kreative forslag. Vores endelig navn blev kombinationen af flere forslag, og derfor har jeg tilladt mig, at uddele den eksklusive udlovede præmie til deling i personalegruppen – Jeg er sikker på, at det smagte dem.

Men vi er først lige begyndt – Fra og med d. 23. april (dagen efter påske) træder vi ind i en ny struktur. Mest synligt bliver det, at der bliver oprettet en vuggehave. En gruppe for de største vuggestuebørn og de mindste børnehavebørn, der vil have til huse i de lokaler, der hidtil har tilhørt ballonstuen. Derfor skal I - særligt i børnehaveafdelingen - være opmærksomme på, at mange af børnene skifter grupperum og garderober. Vi har sat tid af til at få det hele på plads, så det er klart efter påske, men bær over med os, hvis der er enkelte ting, som vi skulle have overset. Hvilke børn der skal flytte gruppe, vil de enkelte få besked om fra stuerne. At vi overhovedet skal omstrukturer, skyldes at vi kommer ind i en periode, hvor vi så langt vi kan se frem i tiden, vil have en overvægt af vuggestuebørn, og vi har derfor en bundne opgave. Når det er sagt, ser jeg som fagmand et stort potentiale i at samle børnene i en gruppe, der kan tilrettelægge en aldersvarende hverdag og skabe en god overgang. Skulle pendulet i løbet af årene svinge den anden vej, således at der er et overtal af børnehavebørn, vil den nye struktur kunne bære, at vi transformerer vuggehaven tilbage til en mere klassisk børnehavegruppe.

Ud over oprettelsen af en vuggehave, har jeg grebet momentet, og jeg flytter lidt rundt på enkelte af personalerne, der betyder at stuefordelingen fra efter d. 23. april, ser således ud:

Børnehaven:

  • Troldestuen* – Diana og Patricia
  • Ballonerne* – Zenya og Sus
  • Spilopperne/Vuggehaven – Stine P, Lise og Charlotte

*På disse stuer har vi Mia ansat som medhjælper, der vil flekse mellem grupperne.

Vuggestuen

  • Sommerfuglene – Kia, Jeanette og Anna
  • Larverne – Stine S, Michala og Camilla/Studerende
  • Edderkopperne – Dorthe. Karina og Cecilie
  • Brumbasserne – Jette, Pernille og Fatime

 

Jeg glædes hver dag over, at personalet i børnehaveafdelingen har taget så godt imod mig, og ikke mindst vist stor sult på at blive en del af en musikinstitution – Vi vil snarest påbegynde et forløb, der er parallelt til det, vuggestuen har været igennem, og som i løbet af tiden, vil skabe en samlet institution, der emmer af sang og musik.

Som vanligt afholder jeg et kaffemøde, hvor I har mulighed for at stille mig spørgsmål om dette nyhedsbrev, eller hvad I ellers har på hjertet. Denne gang bliver det onsdag d. 10. april fra 15.30 – 16.30 i vuggestuen.

De bedste hilsner Anders, Leder Hundige Musikbørnehus – SANGLÆRKERNE

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag