BørneIntra v2.19

Lidt om Distrikt Nord

Distrikt Nord

- er kendetegnet ved at vi

Er stærke i forhold til arbejdet med børns forskellighed

Kontinuerligt arbejder med forskellighed

Giver børnene et godt børneliv

Distrikt Nord består af følgende institutioner:

 • Krogårdens Vuggestue, der er nomeret til gennemsnitlig 46 børn i 2018. Pædagogisk leder Anders Jerger
 • Børnehaven Solsikken, der er nomeret til gennemsnitlig 54 børn i 2018. Pædagogisk leder Susan S. Mortensen.
 • Kernehuset, en integreret institution der er normeret til gennemsnitlig 76 børn i 2018. Pædagogisk leder Susan Lykke Jensen.
 • Nova, en integreret institution der er normeret til gennemsnitlig 83 børn i 2018. Pædagogisk leder Birgitte Lund Palsøe
 • Lunas Ark, en integreret institution, der er normeret til gennemsnitlig 108 børn i 2018. Pædagogisk leder Margit Lykke Jørgensen
 • Troldebo, en integreret institution, der er normeret til gennemsnitlig 64 børn i 2018. Pædagogisk leder Gitte Sundgaard.
 • Toftegården, en integreret institution, der er normeret til gennemsnitlig 78 børn i 2018. Pædagogisk leder Mikkel Isufi Jacobsen
 • Solstrålen, en integreret institution, der er normeret til gennemsitlig 93 børn i 2018. Pædagogisk leder Lisbeth Mortensen
 • Dammen en integreret institution, der er normeret til gennemsnitlig 94 børn i 2018. Pædagogisk leder Jacob S. Nielsen
 • Damager er en integreret institution, der er normeret til gennemsnitlig 53 børn i 2018. Pædagogisk leder Jacob S. Nielsen
 • Abels Hus, en børnehave, der er normeret til gennemsnitlig 74 børn i 2018. Pædagogisk leder Stine Andersen

Distrikt Nord

- et pædagogisk dagtilbud i Greve Kommune

Kerneydelse:

 • Vi leverer udviklings- og læringsparate børn med sociale kompetencer

Værdigrundlag:

 1. Respekt
 2. Solidaritet
 3. Tillid
 4. Nysgerrighed

Formålet med Distrikt Nord er bl.a. at arbejde med;

Samarbejde

 • øget faglighed
 • videns deling
 • udvikling af spidskompetencer til gavn for hele Distriktet
 • sikre en god overgang af børn fra institution til institution

Kvalitet

 • styrke servicen for børnefamilierne i hele Distrikt Nords område
 • højnelse af rummeligheden og kvaliteten
 • bruge medarbejdernes faglige kompetencer optimalt
 • bruge de pædagogiske lederes ledelses- og pædagogiske kompetencer optimalt
 • udnytte de økonomiske ressourcer optimalt

Integration

 • sikre en fordeling af flersprogede børn
 • dele viden og erfaring omkring arbejdet med flersprogede, til gavn for en øget kvalitet
 • forpligtigende samarbejde mellem integrationsmedarbejdere, kontaktpædagoger og screeningspædagoger

Skoledistrikter

 • fortsættelse af det forpligtigende samarbejde med distriktsskolerne
 • overlevering af børn fra institution til skole

 

Vi arbejder for at God Kvalitet = Bedre Børneliv

Seneste nyhed...

Orientering om ny fordeling af pædagogiske ledere

Ændringer i placering af pædagogiske ledere fra den 1. januar 2019

Kære forældre

I forbindelse med budget 2019-22 er det besluttet at der skal spares 2 pædagogiske lederstillinger i Greve Kommune.

Vi er i den situation at der er 2 pædagogiske ledere, der har opsagt deres stillinger, den ene i Distrikt Syd og den anden i Distrikt Nord. Derfor har jeg for Distrikt Nord lavet en mindre rokade af de pædagogiske ledere der er ansat. Der vil derfor i hvert distrikt blive nedlagt en stilling.

Rokaden sker i samarbejde med centerchef Rasmus Johnsen.

Det betyder at fra den 1. januar 2019 vil være følgende pædagogiske ledere i institutionerne i Distrikt Nord:

Dammen/Damager: Jacob Skovlod Nielsen - uforandret

Lunas Ark: Margit Lykke Jørgensen - uforandret

Solstrålen: Lisbeth Mortensen - uforandret

Nova: Birgitte Lund Palsøe - uforandret

Kernehuset: Susan Lykke Jensen - uforandret

Troldebo: Gitte Sundgaard - uforandret

Toftegården: Stine Andersen – ny (tidligere Abels Hus)

Abels Hus: Susan Mortensen – ny (tidligere Solsikken)

Krogårdens Vuggestue og Solsikken lægges sammen til én institution: Anders Jerger – tidligere Krogårdens Vuggestue

For de institutioner, der skifter pædagogisk leder, er vi så småt i gang med at gøre processen så smidig som muligt. Jeg er klar over at ændringerne betyder ’nye tider’ for de institutioner, der er direkte berørt. Jeg vil i samarbejde med de pågældende pædagogiske ledere gøre det bedst muligt for alle børn, familier og personale.

 

Med venlig hilsen

Lone Boldt-Henriksen

 

 

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag