BørneIntra v2.19

Lidt om Distrikt Nord

Distrikt Nord

- er kendetegnet ved at vi

Er stærke i forhold til arbejdet med børns forskellighed

Kontinuerligt arbejder med forskellighed

Giver børnene et godt børneliv

Distrikt Nord består af følgende institutioner:

 • Krogårdens Vuggestue, der er nomeret til gennemsnitlig 46 børn i 2018. Pædagogisk leder Anders Jerger
 • Børnehaven Solsikken, der er nomeret til gennemsnitlig 54 børn i 2018. Pædagogisk leder Susan S. Mortensen.
 • Kernehuset, en integreret institution der er normeret til gennemsnitlig 76 børn i 2018. Pædagogisk leder Susan Lykke Jensen.
 • Nova, en integreret institution der er normeret til gennemsnitlig 83 børn i 2018. Pædagogisk leder Birgitte Lund Palsøe
 • Lunas Ark, en integreret institution, der er normeret til gennemsnitlig 108 børn i 2018. Pædagogisk leder Margit Lykke Jørgensen
 • Troldebo, en integreret institution, der er normeret til gennemsnitlig 64 børn i 2018. Pædagogisk leder Gitte Sundgaard.
 • Toftegården, en integreret institution, der er normeret til gennemsnitlig 78 børn i 2018. Pædagogisk leder Mikkel Isufi Jacobsen
 • Solstrålen, en integreret institution, der er normeret til gennemsitlig 93 børn i 2018. Pædagogisk leder Lisbeth Mortensen
 • Dammen en integreret institution, der er normeret til gennemsnitlig 94 børn i 2018. Pædagogisk leder Jacob S. Nielsen
 • Damager er en integreret institution, der er normeret til gennemsnitlig 53 børn i 2018. Pædagogisk leder Jacob S. Nielsen
 • Abels Hus, en børnehave, der er normeret til gennemsnitlig 74 børn i 2018. Pædagogisk leder Stine Andersen

Distrikt Nord

- et pædagogisk dagtilbud i Greve Kommune

Kerneydelse:

 • Vi leverer udviklings- og læringsparate børn med sociale kompetencer

Værdigrundlag:

 1. Respekt
 2. Solidaritet
 3. Tillid
 4. Nysgerrighed

Formålet med Distrikt Nord er bl.a. at arbejde med;

Samarbejde

 • øget faglighed
 • videns deling
 • udvikling af spidskompetencer til gavn for hele Distriktet
 • sikre en god overgang af børn fra institution til institution

Kvalitet

 • styrke servicen for børnefamilierne i hele Distrikt Nords område
 • højnelse af rummeligheden og kvaliteten
 • bruge medarbejdernes faglige kompetencer optimalt
 • bruge de pædagogiske lederes ledelses- og pædagogiske kompetencer optimalt
 • udnytte de økonomiske ressourcer optimalt

Integration

 • sikre en fordeling af flersprogede børn
 • dele viden og erfaring omkring arbejdet med flersprogede, til gavn for en øget kvalitet
 • forpligtigende samarbejde mellem integrationsmedarbejdere, kontaktpædagoger og screeningspædagoger

Skoledistrikter

 • fortsættelse af det forpligtigende samarbejde med distriktsskolerne
 • overlevering af børn fra institution til skole

 

Vi arbejder for at God Kvalitet = Bedre Børneliv

Seneste nyhed...

Ændring i fordeling af pædagogiske ledere pr. 1.1.2019

Lille ændring i lederrokaden

Kære forældre

 

 

Susan Mortensen i Solsikken har valgt at opsige sin stilling. Efter 18 år i Greve Kommune synes Susan at det er tiden at gå nye veje. Derfor har Stine efter grundig overvejelse besluttet at hun gerne vil forblive pædagogisk leder i Abels Hus.

 

Det betyder at stillingen i Toftegården vil blive slået op i starten af det nye år.
Ændringen sker på baggrund af samtaler dels med centerchef Rasmus Johnsen og dels med Stine.

Personalegrupperne i både Abels Hus og Toftegården er informeret.

 

Efter aftale med Stine fortsætter hun med at være tilknyttet begge institutioner indtil vi har fundet den helt rette pædagogiske leder til Toftegården.

 

Med venlig hilsen

Lone Boldt-Henriksen

 

 

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag