BørneIntra v2.19.1

Lidt om Distrikt Nord

Distrikt Nord

- er kendetegnet ved at vi

Er stærke i forhold til arbejdet med børns forskellighed

Kontinuerligt arbejder med forskellighed

Giver børnene et godt børneliv

Distrikt Nord består af følgende institutioner:

 • Hundige Musikbørnehus, Sanglærkerne, er nomeret til gennemsnitlig 100 børn i 2021. Pædagogisk leder Anders Jerger
 • Kernehuset, en integreret institution der er normeret til gennemsnitlig 82 børn i 2021. Pædagogisk leder Susanne Maegaard Larsen
 • Nova, en integreret institution der er normeret til gennemsnitlig 90 børn i 2021. Pædagogisk leder Birgitte Lund Palsøe
 • Lunas Ark, en integreret institution, der er normeret til gennemsnitlig 128 børn i 2021. Pædagogisk leder Margit Lykke Jørgensen
 • Troldebo, en integreret institution, der er normeret til gennemsnitlig 89 børn i 2021. Pædagogisk leder Mirian Storm Pedersen
 • Toftegården, en integreret institution, der er normeret til gennemsnitlig 73 børn i 2021. Pædagogisk leder Stine Andersen
 • Solstrålen, en integreret institution, der er normeret til gennemsitlig 90 børn i 2021. Pædagogisk leder Lisbeth Mortensen
 • Damhuset, en integreret institution, der er normeret til gennemsnitlig 146 børn i 2021. Pædagogisk leder Jacob S. Nielsen
 • Abels Hus, en børnehave, der er normeret til gennemsnitlig 77 børn i 2021. Pædagogisk leder Kim Ladefoged

Distrikt Nord

- et pædagogisk dagtilbud i Greve Kommune

Kerneydelse:

 • Vi leverer udviklings- og læringsparate børn med sociale kompetencer

Værdigrundlag:

 1. Respekt
 2. Solidaritet
 3. Tillid
 4. Nysgerrighed

Formålet med Distrikt Nord er bl.a. at arbejde med;

Samarbejde

 • øget faglighed
 • videns deling
 • udvikling af spidskompetencer til gavn for hele Distriktet
 • sikre en god overgang af børn fra institution til institution

Kvalitet

 • styrke servicen for børnefamilierne i hele Distrikt Nords område
 • højnelse af rummeligheden og kvaliteten
 • bruge medarbejdernes faglige kompetencer optimalt
 • bruge de pædagogiske lederes ledelses- og pædagogiske kompetencer optimalt
 • udnytte de økonomiske ressourcer optimalt

Integration

 • sikre en fordeling af flersprogede børn
 • dele viden og erfaring omkring arbejdet med flersprogede, til gavn for en øget kvalitet
 • forpligtigende samarbejde mellem integrationsmedarbejdere, kontaktpædagoger og screeningspædagoger

Skoledistrikter

 • fortsættelse af det forpligtigende samarbejde med distriktsskolerne
 • overlevering af børn fra institution til skole

 

Vi arbejder for at God Kvalitet = Bedre Børneliv

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag