BørneIntra v2.18

Lidt om Distrikt Nord

Distrikt Nord

- er kendetegnet ved at vi

Er stærke i forhold til arbejdet med børns forskellighed

Kontinuerligt arbejder med forskellighed

Giver børnene et godt børneliv

Distrikt Nord består af følgende institutioner:

 • Krogårdens Vuggestue, der er nomeret til gennemsnitlig 46 børn i 2018. Pædagogisk leder Anders Jerger
 • Børnehaven Solsikken, der er nomeret til gennemsnitlig 54 børn i 2018. Pædagogisk leder Susan S. Mortensen.
 • Kernehuset, en integreret institution der er normeret til gennemsnitlig 76 børn i 2018. Pædagogisk leder Susan Lykke Jensen.
 • Nova, en integreret institution der er normeret til gennemsnitlig 83 børn i 2018. Pædagogisk leder Birgitte Lund Palsøe
 • Lunas Ark, en integreret institution, der er normeret til gennemsnitlig 108 børn i 2018. Pædagogisk leder Margit Lykke Jørgensen
 • Troldebo, en integreret institution, der er normeret til gennemsnitlig 64 børn i 2018. Pædagogisk leder Gitte Sundgaard.
 • Toftegården, en integreret institution, der er normeret til gennemsnitlig 78 børn i 2018. Pædagogisk leder Mikkel Isufi Jacobsen
 • Solstrålen, en integreret institution, der er normeret til gennemsitlig 93 børn i 2018. Pædagogisk leder Lisbeth Mortensen
 • Dammen en integreret institution, der er normeret til gennemsnitlig 94 børn i 2018. Pædagogisk leder Jacob S. Nielsen
 • Damager er en integreret institution, der er normeret til gennemsnitlig 53 børn i 2018. Pædagogisk leder Jacob S. Nielsen
 • Abels Hus, en børnehave, der er normeret til gennemsnitlig 74 børn i 2017. Pædagogisk leder Stine Andersen

Distrikt Nord

- et pædagogisk dagtilbud i Greve Kommune

Kerneydelse:

 • Vi leverer udviklings- og læringsparate børn med sociale kompetencer

Værdigrundlag:

 1. Respekt
 2. Solidaritet
 3. Tillid
 4. Nysgerrighed

Formålet med Distrikt Nord er bl.a. at arbejde med;

Samarbejde

 • øget faglighed
 • videns deling
 • udvikling af spidskompetencer til gavn for hele Distriktet
 • sikre en god overgang af børn fra institution til institution

Kvalitet

 • styrke servicen for børnefamilierne i hele Distrikt Nords område
 • højnelse af rummeligheden og kvaliteten
 • bruge medarbejdernes faglige kompetencer optimalt
 • bruge de pædagogiske lederes ledelses- og pædagogiske kompetencer optimalt
 • udnytte de økonomiske ressourcer optimalt

Integration

 • sikre en fordeling af flersprogede børn
 • dele viden og erfaring omkring arbejdet med flersprogede, til gavn for en øget kvalitet
 • forpligtigende samarbejde mellem integrationsmedarbejdere, kontaktpædagoger og screeningspædagoger

Skoledistrikter

 • fortsættelse af det forpligtigende samarbejde med distriktsskolerne
 • overlevering af børn fra institution til skole

 

Vi arbejder for at God Kvalitet = Bedre Børneliv

Seneste nyhed...

Valg til bestyrelsen

Kære forældre

Det er blevet tid til valg til bestyrelsen.

Bestyrelsen består af en forældrerepræsentant fra hver institution i Distrikt Nord samt en suppleant fra hver institution.

Den nye Dagtilbudslov åbner op for at de institutioner, der er beliggende i 2 separate bygninger, her kan der vælges en fra hver bygning.

Der er valgt en personalerepræsentant fra hver institution i Distrikt Nord.

Vi holder møderne på skift i institutionerne. Den pædagogiske leder i den institution vi afholder møde i bliver inviteret med til mødet. Som Distriktsleder deltager jeg også i møderne.

Det er bestyrelsens opgave at arbejde med de overordnede principper for arbejdet i institutionerne. 2-4 gange om året bliver bestyrelsen bedt om at komme med et høringssvar på div. tiltag som Byrådet påtænker.

I kan læse mere om arbejdet på den ’valg plakat’ der er ophængt i alle institutioner.

Valget vil blive afholdt skriftlig den 7. juni. I tilfælde af, at der kun opstiller det antal der skal repræsentere institutionen i bestyrelsen, afholdes der fredsvalg.

Der er konstituerende bestyrelsesmøde torsdag den 14. juni. Kl. 17.00-18.00. På mødet skal der vælges en formand og en næstformand af og blandt forældrene. Mødet afholdes på Distriktslederkontoret, Gersager Allé 1.

I kan få et opstillingsskema i egen institution eller hente et her på Børneintra.

Med venlig hilsen

Lone Boldt-Henriksen

Distriktsleder i Distrikt Nord

 

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag