BørneIntra v2.19.1

Lidt om Distrikt Nord

Distrikt Nord

- er kendetegnet ved at vi

Er stærke i forhold til arbejdet med børns forskellighed

Kontinuerligt arbejder med forskellighed

Giver børnene et godt børneliv

Distrikt Nord består af følgende institutioner:

 • Hundige Musikbørnehus, Sanglærkerne, er nomeret til gennemsnitlig 99 børn i 2020. Pædagogisk leder Anders Jerger
 • Kernehuset, en integreret institution der er normeret til gennemsnitlig 83 børn i 2020. Pædagogisk leder Susan Lykke Jensen.
 • Nova, en integreret institution der er normeret til gennemsnitlig 94 børn i 2020. Pædagogisk leder Birgitte Lund Palsøe
 • Lunas Ark, en integreret institution, der er normeret til gennemsnitlig 125 børn i 2020. Pædagogisk leder Margit Lykke Jørgensen
 • Troldebo, en integreret institution, der er normeret til gennemsnitlig 83 børn i 2020. Pædagogisk leder Gitte Sundgaard.
 • Toftegården, en integreret institution, der er normeret til gennemsnitlig 77 børn i 2020. Pædagogisk leder Stine Andersen
 • Solstrålen, en integreret institution, der er normeret til gennemsitlig 86 børn i 2020. Pædagogisk leder Lisbeth Mortensen
 • Damhuset, en integreret institution, der er normeret til gennemsnitlig 146 børn i 2020. Pædagogisk leder Jacob S. Nielsen
 • Abels Hus, en børnehave, der er normeret til gennemsnitlig 79 børn i 20. Pædagogisk leder Kim Ladefoged

Distrikt Nord

- et pædagogisk dagtilbud i Greve Kommune

Kerneydelse:

 • Vi leverer udviklings- og læringsparate børn med sociale kompetencer

Værdigrundlag:

 1. Respekt
 2. Solidaritet
 3. Tillid
 4. Nysgerrighed

Formålet med Distrikt Nord er bl.a. at arbejde med;

Samarbejde

 • øget faglighed
 • videns deling
 • udvikling af spidskompetencer til gavn for hele Distriktet
 • sikre en god overgang af børn fra institution til institution

Kvalitet

 • styrke servicen for børnefamilierne i hele Distrikt Nords område
 • højnelse af rummeligheden og kvaliteten
 • bruge medarbejdernes faglige kompetencer optimalt
 • bruge de pædagogiske lederes ledelses- og pædagogiske kompetencer optimalt
 • udnytte de økonomiske ressourcer optimalt

Integration

 • sikre en fordeling af flersprogede børn
 • dele viden og erfaring omkring arbejdet med flersprogede, til gavn for en øget kvalitet
 • forpligtigende samarbejde mellem integrationsmedarbejdere, kontaktpædagoger og screeningspædagoger

Skoledistrikter

 • fortsættelse af det forpligtigende samarbejde med distriktsskolerne
 • overlevering af børn fra institution til skole

 

Vi arbejder for at God Kvalitet = Bedre Børneliv

Seneste nyhed...

Valg til Bestyrelsen 2020

Så er det endeligt muligt at få afholdt valg til bestyrelsen ved Distrikt Nord

Valg til bestyrelsen

Kære forældre

Så er det endeligt blevet tid til valg til bestyrelsen. Oprindeligt var valget planlagt til at finde sted i april, men som bekendt kom coronavirus på tværs af det hele.

Bestyrelsen består af en forældrerepræsentant fra hver institution i Distrikt Nord samt en suppleant fra hver institution.

Den nye Dagtilbudslov åbner op for at de institutioner, der er beliggende i 2 separate bygninger, her kan der vælges en fra hver bygning.

Der er valgt en personalerepræsentant fra hver institution i Distrikt Nord.

Vi holder møderne på skift i institutionerne. På møderne deltager en pædagogisk leder. Som Distriktsleder deltager jeg også i møderne, med status som sekretær.

Det er bestyrelsens opgave at arbejde med de overordnede principper for arbejdet i institutionerne.                                                                                                                              2-4 gange om året bliver bestyrelsen bedt om at komme med et høringssvar på div. tiltag eller ændringer som Byrådet påtænker.

I kan læse mere om arbejdet på den ’valg plakat’ der er ophængt i alle institutioner.

Valget vil blive afholdt skriftlig den 20. august. I tilfælde af, at der kun opstiller det antal der skal repræsentere institutionen i bestyrelsen, afholdes der fredsvalg.

Der afholdes konstituerende bestyrelsesmøde onsdag den 26. august På mødet skal der vælges en formand og en næstformand af og blandt forældrene. Derudover skal der vælges en repræsentant til Børnerådet. For- og næstformand er ’fødte medlemmer’. Efter det konstituerende møde er der almindeligt bestyrelsesmøde.

Mødet afholdes i Kernehuset, Grønlykkeparken 35. Der udsendes en dagsorden ca. en uge før mødet.

I kan indhente et opstillingsskema i egen institution eller her på Børneintra.

 

Med venlig hilsen

Lone Boldt-Henriksen

Distriktsleder i Distrikt Nord

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag