BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Distrikt Midt

Distrikt Midt består af 8 kommunale daginstitutioner.

 

Velkommen til Distrikt Midt´s hjemmeside, her vil I kunne finde nyttig information om, hvem vi er i distriktet, og herfra kan I klikke videre ud til de enkelte institutioner.

Distrikt Midt består af 8 institutioner, 3 børnehaver, 1 vuggestue og 4 integrerede institutioner.

Vi arbejder med 0-6 årige børn og deres familier. Vi har for øjeblikket ca. 535 børn indskrevet i vores institutioner, og er et af Greve kommunes største distrikter.

At være en del af et distrikt indebærer, at vi har én fælles bestyrelse, fælles overordnede politikker i forhold til kost, daglige aktiviteter, pædagogiske retningslinjer mv. Det har ligeledes betydning for personalet i form af fælles retningslinier og økonomi. Økonomien har også betydning for jeres børns hverdag, da vi arbejder ud fra princippet om lige mange kr. og lige mange hænder pr. barn. Det betyder, at uanset hvilken institution dit barn går i Distrikt Midt er de vilkår ens.  I Distrikt Midt, benytter vi hinandens ressourcer, viden, faciliteter m.m. Dette giver en bred vifte af muligheder i dagligdagen og i arbejdet med børnene.

Vores  distriktsleder hedder Claus Skovhede og han er overordnet leder for distriktets ca. 150 ansatte.

Vi håber I har fået lyst til at lære os bedre at kende og  vi glæder os til at høre fra jer!

Vi vil rigtig gerne byde jer velkommen til vores institutioner.

 

Med venlig hilsen Distrikt Midt.

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag