BørneIntra v2.19.1

Dagplejen - et trygt sted at være

Skiftende billeder

Greve dagpleje tilbyder en tryg og rolig hverdag i familiære omgivelser med pædagogisk tilsyn. Greves dagplejebørn får en god start på livet i overskuelige rammer med 3 - 4 andre børn, hvor de oplever genkendelighed i det lille trygge miljø og bliver mødt af den samme omsorgsperson hele dagen. En gang om ugen lærer børnene at skabe sociale relationer til andre børn og at indgå trygt i et større fællesskab, når dagplejerne mødes i legestuegrupper. Som forældre får du et tæt samarbejde med din dagplejer med mulighed for god og tæt dialog omkring dit barns udvikling og hverdag. 

Dagplejen er i rivende udvikling. Vores dagplejere har bl.a. en certificering i idræt, vi arbejder med øget indsats for udsatte børn og familier samt for tidligt fødte børn, og vi har 5 dagplejere ansat i vores såkaldte "Skærmet tilbud" til børn med særlige behov. Vi har 45 dagplejere ansat fordelt i 4 distrikter.

 

 

 

 

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag