BørneIntra v2.19

Center for Dagtilbud og Skoler

Rådhusholmen 102670 Greve

Tlf.: 43 97 97 97

Seneste nyhed...

Mål & rammer for arbejdet med digitale medier i Dagilbud

Børn er født ind i den digitale kultur, de afprøver, undersøger og eksperimenterer. Dagilbud skal stimulere, motivere og understøtte barnets leg og læring, -også med digitale medier-, således at børnene bliver kompetente brugere af medierne. Vi skal som professionelle i barnets verden gribe det læringspotentiale, der er hos det enkelte barn og i den samlede børnegruppe fx gennem inddragelse af digitale læremidler.

Børns virkelighed inkluderer digitale medier, og derfor skal digital dannelse indgå som en naturlig del af barnets opvækst.

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Et godt sprog miljø til alle børn.

   

  Den bedste måde at lære sprog på, er ved at tale med andre børn og voksne. Det er vigtigt og nødvendigt at barnet kan tale både sit modersmål og dansk.

   

  Læs mere.

  29-01-2015