BørneIntra v2.19.1

Center for Dagtilbud og Skoler

Rådhusholmen 102670 Greve

Tlf.: 43 97 97 97

Seneste nyhed...

Besked til forældre vedr. genåbningens fase 2

Kære forældre

Genåbningen af vores samfund er nu gået ind i fase 2. Det har blandt andet betydet reviderede retningslinjer for dagtilbudsområdet. Der er ikke længere de samme krav til m2 og gruppestørrelser. Derfor vil vores dagtilbud i den kommende uge begynde at organisere hverdagen anderledes og tættere på det vi normalt kender.

 

Der er dog en række områder som fortsat er anderledes. Det drejer sig primært om at begrænse adgangen til institutionen, således skal I som forældre fortsat aflevere og hente udenfor. Der er også fortsat strenge krav til rengøring og håndvask og det lægger bånd på en række ressourcer blandt personalet. Så en helt almindelige dag i vuggestue, dagpleje eller børnehave må vi desværre stadig vente på.

 

Når de nye retningslinjer er blevet indført, bliver det igen muligt at holde åbent som normalt. Derfor vil dagtilbuddene fra mandag d. 25. maj igen have normale åbningstider.

 

Der vil dog stadig være behov for at planlægge hvornår I afleverer og henter jeres børn. Vi skal nemlig sikre, at der ikke kommer for mange samtidig og dette gøres bedst ved forskudte tider. I vil modtage information om hvordan dette konkret løses hos jer, direkte fra jeres børns institution.

 

Det er stadig vigtigt at huske retningslinjer for hvornår jeres barn må komme i dagtilbuddet.

Børn med sygdomssymptomer må ikke komme i dagtilbuddet. Børn, der i løbet af dagen får sygdomssymptomer ringes hjem. Man vurderes som syg når der er symptomer på sygdom, også ved milde symptomer som forkølelse.

 

Hvis en person, der har været i dagtilbuddet, konstateres smittet med COVID-19, skal dagtilbuddet informeres. Herefter vil dagtilbuddet orientere forældrene til de børn, har haft en nær kontakt til den smittede. Børn fra hjem med et familiemedlem, der er smitte med Corona, skal blive hjemme indtil 48 timer efter, at den smittede ikke har symptomer længere.

 

Jeg kan på vegne af det samlede dagtilbudsområde sige, at vi glæder os rigtig meget til, igen at komme lidt nærmere på en normal hverdag.

 

Med venlig hilsen

Klaus Øvre Bentsen

Centerchef

Center for Dagtilbud & Skoler

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Et godt sprog miljø til alle børn.

   

  Den bedste måde at lære sprog på, er ved at tale med andre børn og voksne. Sprog læres i dialog med andre. Det er vigtigt og nødvendigt at barnet kan tale både sit modersmål og dansk.

  Forældre skal altid tale det sprog med barnet, som forældrene behersker bedst.

  Det tager i genenmsnit 3-6 år at lære to sprog for et barn. Men jo bedre og mere kvalitativt 1. sprogsfundamentet er, jo bedre for tilegnelsen af 2-sproget.

  Husk at modersmålet er følelsessproget

   

   

  06-04-2020