BørneIntra v2.19.1

Center for Dagtilbud og Skoler

Rådhusholmen 102670 Greve

Tlf.: 43 97 97 97

Seneste nyhed...

Pasning før påske

Pasning før påske


Alle daginstitutioner i Greve kommune holder lukket dagene op til påske.


For at imødekomme de forældre, der har behov for at få passet deres børn d. 29.3 – 31.3 2021 etableres der pasningsordninger i Greve Kommune.
Pasningen tilbydes i tidsrummet 06.30 – 17.00.


Eventuel tilmelding til pasning skal afleveres på barnets institution senest fredag den 26. februar 2021
Tilmeldingsskemaet kan rekvireres hos institutionslederen.


Med venlig hilsen
Lone Boldt-Henriksen
Susan Pedersen
Distriktsledere
 

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Et godt sprog miljø til alle børn.

   

  Den bedste måde at lære sprog på, er ved at tale med andre børn og voksne. Sprog læres i dialog med andre. Det er vigtigt og nødvendigt at barnet kan tale både sit modersmål og dansk.

  Forældre skal altid tale det sprog med barnet, som forældrene behersker bedst.

  Det tager i genenmsnit 3-6 år at lære to sprog for et barn. Men jo bedre og mere kvalitativt 1. sprogsfundamentet er, jo bedre for tilegnelsen af 2-sproget.

  Husk at modersmålet er følelsessproget

   

   

  06-04-2020