BørneIntra v2.19.1

Center for Dagtilbud og Skoler

Rådhusholmen 102670 Greve

Tlf.: 43 97 97 97

Seneste nyhed...

Indførsel af mundbind/visir i dagtilbud

Kære forældre

Smittesituationen i Danmark, og dermed også i Greve, er nu på et niveau, hvor alle midler skal tages i brug. Derfor vil vi fremover bede alle forældre bære mundbind eller visir, når de afleverer og henter deres børn.

 

Vi gør vores bedste for at sikre en tryg og smittefri hverdag for både børn og medarbejdere. Derfor håber vi, at I som forældre også i denne sammenhæng, vil bidrage til at mindske muligheden for smitte.

 

Indtil videre har langt de fleste af vores dagtilbud heldigvis undgået smitteudbrud og sådan håber vi, at det med vores fælles hjælp bliver ved med at være.

 

Hvis dit barn er indskrevet i et selvejende dagtilbud, skal du være opmærksom på, at jeres bestyrelse kan have truffet andre forholdsregler.

 

Med venlig hilsen

 

Klaus Øvre

Centerchef

Center for Dagtilbud og Skoler

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Et godt sprog miljø til alle børn.

   

  Den bedste måde at lære sprog på, er ved at tale med andre børn og voksne. Sprog læres i dialog med andre. Det er vigtigt og nødvendigt at barnet kan tale både sit modersmål og dansk.

  Forældre skal altid tale det sprog med barnet, som forældrene behersker bedst.

  Det tager i genenmsnit 3-6 år at lære to sprog for et barn. Men jo bedre og mere kvalitativt 1. sprogsfundamentet er, jo bedre for tilegnelsen af 2-sproget.

  Husk at modersmålet er følelsessproget

   

   

  06-04-2020