BørneIntra v2.19.1

Center for Dagtilbud og Skoler

Rådhusholmen 102670 Greve

Tlf.: 43 97 97 97

Seneste nyhed...

Information om COVID-19

Kære forældre,

Efter en dejlig varm august, er vi nu nået til september og efterårsmånederne. Med efteråret kommer sædvanligvis både forkølelser og influenza. Vi håber, at vores fortsatte fokus på god håndhygiejne og rengøring i vores dagtilbud vil gøre, at færre børn og voksne bliver ramt, men helt undgå det kan vi ikke.

 

Grundet coronavirus er vi alle ekstra opmærksomme på børn, der viser tegn på sygdom. I den forbindelse kan der opstå tvivl om, hvornår forkølede børn må være i dagtilbud.

 

Børn må IKKE komme i dagtilbud, hvis:

•                       Barnet, udover forkølelse, har symptomer i form af hoste, feber, ondt i halsen, muskelsmerter.

•                       Barnets almene tilstand fx i forbindelse med forkølelse eller anden sygdom, gør at barnet;

o Ikke kan deltage i den almindelige hverdag

o Ikke har appetit (spiser og drikker ikke)

o Er træt

o Ikke leger

o Har det bedst ved at sidde stille hos en voksen

o Hyppigt har brug for at pudse næse

 

Når dagtilbuddet ringer børn med symptomer hjem, så er det selvfølgelig for at passe på alle børn i institutionen.

 

Børn og Unge må GERNE komme i dagtilbud, hvis:

• Barnet/den unge er upåvirket, men har løbenæse eller stoppet næse

• Barnet som led i smitteopsporing er testet negativ ved 1. test og afventer svar på 2. test 

 

Hvis man viser symptomer på covid-19 i løbet af dagen, skal man hurtigst muligt hjem og blive hjemme 48 timer efter sidste symptom. I skal straks kontakte jeres praktiserende læge med henblik på vurdering og eventuelt henvisning til test. Ved anden sygdom, hvor symptomerne ikke giver mistanke om COVID-19, kan man møde i dagtilbud, når man igen er helt rask.

 

Information til forældre ved tilfælde af smitte med covid-19 (pjecen findes på mange sprog): https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/information-til-foraeldre-til-boern-og-unge-i-dagtilbud-og-skole  

 

Greve Kommune har heldigvis haft meget få tilfælde af smitte blandt børn, unge og personale i vores dagtilbud, skoler, sfo’er og klubber, og vi har helt undgået smitteudbrud med flere smittede. Det har både forældre og personale bidraget til og det er vi taknemmelige for.

 

Det vil vi gerne blive ved med. Derfor skal vi fortsat hjælpes ad med at begrænse spredning af smitten.

 

Med venlig hilsen

 

Mette Harder

Center For Dagtilbud & Skoler

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Et godt sprog miljø til alle børn.

   

  Den bedste måde at lære sprog på, er ved at tale med andre børn og voksne. Sprog læres i dialog med andre. Det er vigtigt og nødvendigt at barnet kan tale både sit modersmål og dansk.

  Forældre skal altid tale det sprog med barnet, som forældrene behersker bedst.

  Det tager i genenmsnit 3-6 år at lære to sprog for et barn. Men jo bedre og mere kvalitativt 1. sprogsfundamentet er, jo bedre for tilegnelsen af 2-sproget.

  Husk at modersmålet er følelsessproget

   

   

  06-04-2020