Hvis I har spørgsmål til dagplejepædagogerne, eller distriktslederen kan de træffes på telefon eller mail:  

 

 

 

                 

 

                                                                           Susan Pedersen

 Dagplejepædagog:                           Dagplejepædagog:                         Dagplejepædagog:                       Distriktsleder:

  Pia Lønne ´                                     Kirsten Sandersen                            Bente Søfeldt                               Susan Pedersen

  tlf. 43973499                                   tlf. 43973496                                   tlf. 43973497                                tlf. 22183881 

  mobil: 29270796                              mobil: 22104515                              mobil: 51680633                            E-mail: sup@greve.dk 

  E-mail: pil@greve.dk                E-mail: kis@greve.dk               E-mail: bens@greve.dk