Dagligdagen i dagplejen

I dagplejen lægger vi vægt på, at børnene har trygge rammer og gode lærings- og udviklingsmuligheder. Vi arbejder målrettet ud fra Greve Kommunes børne- og ungepolitik samt læringssyn med fastlagte rammer for de pædagogiske læreplaner.

 

I Greve Dagpleje vil du og dit barn blive mødt med åbne arme af både dagplejerne og børnene. I vil møde en imødekommende, favnende, lyttende og hjælpsom atmosfære, hvor børn bliver hørt og taget alvorligt. Der er typisk 3-4 børn i alderen ½-3 år hos en dagplejer, hvilket giver mulighed for at arbejde nærværende og fokuseret ud fra det enkelte barns behov.

 

Dagplejerne er små enheder med base i eget hjem, der tilbyder dit barn et lille, overskueligt og trygt miljø i familiære rammer. Dagplejehjemmet er indrettet, så der er gode muligheder for både at lege og sove ude og inde. Der er et begrænset antal barnevogne i de enkelte dagplejehjem, men man er meget velkommen til at tage barnets egen barnevogn med til dagplejeren.

 

Vi benytter os meget af lokalmiljøet og de aktuelle børnetilbud. Vi deltager f.eks. i oplæsning og børneteater på biblioteket, ture til lokale legepladser, og vi besøger hinanden dagplejerne imellem.

 

Alle børn og dagplejere deltager i legestuegrupper fast en gang om ugen, hvor ca. 15-25 børn mødes ad gangen. Så der er rig mulighed for at skabe relationer til og få nye oplevelser med jævnaldrende og de andre dagplejere.